Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 9 November 2020

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Γραμματεία
Τηλ.: 26610 87423
E-mail: maurona@ionio.gr
Kέρκυρα, 9/11/2020

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΝΕΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

Σας γνωρίζουμε ότι λόγω των υγειονομικών συνθηκών, η επόμενη τελετή ορκωμοσίας των νέων προπτυχιακών αποφοίτων του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως, με χρήση πιστοποιημένης πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης (zoom). Η τελετή προβλέπεται να πραγματοποιηθεί μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου.

Καλούνται οι προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος που πρόκειται να συμμετάσχουν στην εξ αποστάσεως τελετή της ορκωμοσίας Δεκεμβρίου 2020, να το δηλώσουν άμεσα με αποστολή e-mail , στην κα Μ.Μαυρωνά : maurona@ionio.gr

Οι φοιτητές που δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στην προσεχή ορκωμοσία μέσω τηλεδιάσκεψης, αλλά επιθυμούν να παραστούν δια ζώσης σε μία επόμενη τελετή ορκωμοσίας, πρέπει να το δηλώσουν επίσης άμεσα στο e-mail maurona@ionio.gr.

Η τελετή ορκωμοσίας μέσω τηλεδιάσκεψης ισχύει μόνο για τους προπτυχιακούς αποφοίτους. Οι μεταπτυχιακοί απόφοιτοι θα παραλάβουν τον τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών τους από την Γραμματεία του Τμήματος, ή αν επιθυμούν να πραγματοποιηθεί η απονομή του Μεταπτυχιακού τους Διπλώματος μέσα σε τελετή ορκωμοσίας, θα συμμετάσχουν σε μία επόμενη τελετή ορκωμοσίας του Τμήματος η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, δηλώνοντάς με αποστολή e-mail στην κα Μ.Μαυρωνά : maurona@ionio.gr

Από την Γραμματεία του Τμήματος

Publishing date
-