Ιωάννης Θ. Παπαδάκης

Επικοινωνία

Δρ. Ιωάννης Παπαδάκης
Επίκουρος Καθηγητής
Τμήμα Αρχειονομίας,
Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Σχολή Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ιωάννου Θεοτόκη 72
49100, Κέρκυρα
Tel: +30 26610 87408
email: papadakis 'at' ionio.gr

Προπτυχιακά μαθήματα που διδάσκω στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

  • Οργάνωση Πηγών Πληροφόρησης 3, 4ο εξάμηνο (e-class)
  • Πρότυπα Κωδικοποίησης Αρχειακών, Βιβλιογραφικών και Μουσειακών μεταδεδομένων, 5ο εξάμηνο (e-class)
  • Συστήματα θεματικής πρόσβασης, 5ο εξάμηνο (e-class)
  • Μεταδεδομένα ψηφιακών τεκμηρίων, 6ο εξάμηνο (e-class)
  • Πηγές Πληροφόρησης 2, 7ο εξάμηνο (e-class)
  • Διατήρηση Υλικού, 8ο εξάμηνο (e-class)

Μεταπτυχιακά μαθήματα που διδάσκω στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

(ΠΜΣ "Διαχείριση Τεκμηρίων Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Νέες Τεχνολογίες")

  • Διατήρηση Ψηφιακών Τεκμηρίων, χειμερινό εξάμηνο - e-class
  • Αξιολόγηση Υπηρεσιών και Συστημάτων, εαρινό εξάμηνο - e-class
  • Ψηφιακές Βιβλιοθήκες, εαρινό εξάμηνο
  • Μεταδεδομένα, εαρινό εξάμηνο

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Semantic Web - Σημασιολογικός Ιστός, linked data - Διασυνδεδεμένα δεδομένα, Digital Libraries - Ψηφιακές Βιβλιοθήκες, Web Development - Τεχνολογίες Διαδικτύου, Information Visualization - Οπτικοποίηση Πληροφορίας

Δημοσιεύσεις

DBLP Results | Google Scholar Results

Μονογραφίες

Διδακτορική διατριβή: Ψηφιακές Βιβλιοθήκες βασισμένες στο Web: Αρχιτεκτονικές, Ασφάλεια, Ανάκτηση Πληροφοριών

Διαβάστε τον πίνακα περιεχομένων ή την εισαγωγή (PDF Format 200Κb)

Μ. Στεφανιδάκης, Ι. Παπαδάκης, Θ. Ανδρόνικος Ανοικτά Συνδεδεμένα Δεδομένα και Εφαρμογές, [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015. Διαθέσιμο στο: Αποθετήριο 'Κάλλιπος'.

Κεφάλαια σε Βιβλία

I. Papadakis, I. Apostolatos Mashups for web search engines, Semantic Mashups: Intelligent Reuse of Web Resources, Editor: Brigitte Endres-Niggemeyer, Springer Verlag, ISBN: 978-364236402, pp. 91-117, April, 2013 - author fulltext.

I. Papadakis, M. Stefanidakis, A. Tzali, Semantic navigation on the web: the LCSH case study, Metadata and Semantics, Springer Verlag, ISBN: 978-0-387-77745-0, pp. 279-288, October 2008 (online).

I. Papadakis, C. Douligeris, Issues and opportunities in e-journal CMSs, Chapter in book Content Management Systems in Libraries, Editor: Bradford Lee Eden, Scarecrow Press, ISBN: 0-8108-5692-1, June 2008.

I. Papadakis, M. Stefanidakis, Visualizing ontologies on the web, New Directions in Intelligent Interactive Multimedia, Studies in Computational Intelligence, vol. 142, Springer Verlag, pp. 303-312, ISBN: 978-3-540-68126-7, June 2008 (online).

Περιοδικά

I. Papadakis, K. Kyprianos, M. Stefanidakis, Linked Data URIS and Libraries: the story so far, Dlib Magazine (www.dlib.org), vol. 21 no. 5/6, doi:10.1045/may2015-papadakis, 2015, available at: (dlib magazine, May/June 2015).

I. Papadakis, M. Stefanidakis, S. Stamou, I. Andreou, Semantifying queries over large-scale Web search engines, Journal of Internet Services and Applications - JISA, Springer Verlag, Vol.3, Iss.3, pp. 255-268, DOI:10.1007/s13174-012-0068-9, 2012 (online - controlled access).

S. Vosinakis, I. Papadakis, Enhancing Semantic and Social Navigation in Information-Rich Virtual Worlds, International Journal of Interactive Worlds -IJIW, IBIMA Publishing, vol.2012, Article ID. 670995, 20 pages, DOI:10.5171/2012.670995, 2012

I. Papadakis, K. Kyprianos, Merging Controlled Vocabularies for More Efficient Subject-based Search, International Journal of Knowledge Management -IJKM, IGI Global, vol.7, no.3, pp. 74-90, DOI:10.4018/jkm.2011070106, 2011

I. Papadakis, M. Stefanidakis, K. Kyprianos, R. Mavropodi, Subject-based Information Retrieval within Digital Libraries Employing LCSHs. Dlib Magazine (www.dlib.org), vol. 15 no. 9/10, doi:10.1045/september2009-papadakis, 2009, available at: (dlib magazine, Sept/Oct 2009).

I. Papadakis, M. Stefanidakis, A. Tzali, Semantic navigating an OPAC by subject headings meta-information, The Electronic Library (TEL), special sections on MTSR 2007 and ALIA 2008, Emerald Publications, vol. 27, no. 5, pp. 779-813, ISSN: 0264-0473, 2009 (online), Highly Commended Award Winner (view).

I. Papadakis, M. Stefanidakis, A. Tzali, Visualizing OPAC subject headings, Emerald, Library Hi Tech sp. Issue: Information organization futures, 26(1), pp.19-23, April, 2008 (online).

I. Papadakis, M. Poulymenopoulou, MedGrid: A Semantic-capable Grid for Medical Data, The Journal on Information Technology in Healthcare (JITH), 4(5), pp. 335-344, ISSN: 1479-649X, 2006 (PDF).

I. Papadakis, A. Avramidis, and V. Chrissikopoulos, Reasoning against a Semantic Digital Library Framework based on Grid Technology, Library Management Journal, Emerald , 26(4/5), pp. 246 - 260, May 2005 (PDF).

I. Papadakis, V. Karakoidas, V. Chrissikopoulos, DocML: A Digital Library of University Data, Library Hi-tech, 20(3), pp. 378-387, Emerald, October, 2002 (PDF).

I. Papadakis, C. Douligeris, Design and Architecture of a Digital Music Library on the Web, New Review on Hypermedia and Multimedia - NRHM, Taylor-Graham, Vol. 7, pp. 115-126, 2001 (PDF).

I. Papadakis, V. Chrissikopoulos, D. Polemi, Secure Medical Digital Libraries, International Journal of Medical Informatics, 64(2-3), pp. 417-428, Elsevier Science, December 2001 (PDF).

Πρακτικά Συνεδρίων

I. Papadakis, I. Apostolatos and D. Apostolou, A LOD-based, query construction and refinement service for web search engines International Conference on Web Intelligence, Mining and Semantics (WIMS) 2015, 13-15 July 2015, Limassol, Cyprus (online - controlled access)

I. Papadakis, K. Kyprianos, Merging controlled vocabularies through semantic alignment based on linked data, 7th Metadata and Semantics Research Conference (MTSR 2013), Thessaloniki, Greece, November 2013(online - controlled access)

K. Kyprianos, I. Papadakis, LOD-based functionality in digital libraries, 6th Metadata and Semantics Research Conference (MTSR 2012), Cadiz, Spain, November 2012 (online - controlled access)

M. Stefanidakis, I. Papadakis, A decentralized infrastructure for the efficient management of resources in the web of data, Proceedings of the 4th International Workshop on Semantic Web Information Management - SWIM 2012 (SIGMOD 2012), ACM, DOI:0.1145/2237867.2237874, May, 2012 (online - controlled access)

S. Vosinakis and I. Papadakis, Virtual Worlds as Information Spaces: Supporting Semantic and Social Navigation in a shared 3D Environment, Workshop on "Leveraging the Potential of Virtual Worlds", In Proceedings of VS-GAMES 2011: 3rd International Converence in Games and Virtual Worlds for Serious Applications, 2011, IEEE, pp. 220-227, DOI: 1109/VS-GAMES.2011.41, PDF online

M. Stefanidakis, I. Papadakis, Linking the (un)linked data through backlinks (short paper), Proceedings of the International Conference on Web Intelligence, Mining and Semantics WIMS'11, pp 61:1-61:5, Sogndal, Norway, May 2011 (pdf online).

I. Papadakis, M. Stefanidakis, S. Stamou, I. Andreou, A Query Construction Service for large-scale Web Search Engines, Proceedings of 2009 IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence/Web Information Retrieval Support Systems – WIRSS ’09 Workshop, pp. 96-99, Milano, 2009 (PDF).

E. Loukis, I. Papadakis, Is the spammer evil?, Proceedings of the Eighth International Conference of Computer Ethics – CEPE 2009, NB publisher, ISBN: 978-960-272-654-9, pp. 438-453, 2009 (PDF).

I. Papadakis, M. Stefanidakis, Semantic Web Browsing, Proceedings of WEBIST '07 Conference, pp. 130-134, Barcelona, 2007 (PDF).

I. Papadakis, M. Stefanidakis, A. Tzali, Semantic Navigation in an online Library Catalogue, Proceedings of Metadata and Semantics Research Conference – MTSR ’07, pp. 130-134, Corfu, 2007 (pdf).

I. Papadakis, M. Poulymenopoulou, MedGrid: A Semantic-capable Grid for Medical Data, Proceedings of the 3rd International Conference On Information Communication Technologies In Health (ICICTH '06), Samos, 2006 (PDF).

A. Avramidis, I. Papadakis, C. Douligeris, LUGrid: a semantic-capable grid for University data, Proceedings of the Parallel and Distributed Computing and Applications Conference - PDCN 2005 Innsbruck, Austria, Acta Press ISBN:0-88986-468-3, pp. 456-075, February 2005 (PDF).

I. Papadakis, I. Andreou, V. Chrissikopoulos, Interactive Search Results, Proceedings of 6th European Conference on Digital Libraries - ECDL 2002, pp. 448-462, Elsevier Science, Rome, September 2002 (PDF).

Ι. Papadakis, C. Douligeris, Design and Architecture of a Digital Music Library, Proceedings of the 3rd International Conference on Information Integration and Web-based Applications & Services - ΙΙWAS 2001, pp. 445-447, Austria, September 2001 (PDF).

I. Papadakis, V. Chrissikopoulos, Environmental Digital Libraries, Proceedings of the 1st International Conference on Ecological Protection of the Planet Earth, pp. 599-607, Xanthi, June 2001 (PDF).

I. Papadakis, V. Chrissikopoulos, A Digital Library Framework based on XML, Proceedings of the 3rd International Conference of Asian Digital Library - ICADL '00, pp. 81-88, Seoul, December 2000 (PDF).

I .Papadakis, V. Chrissikopoulos, D. Polemi, A Secure Web-based Medical Digital Library Architecture Based on TTPs, Proceedings of the 16th International Conference of Μedical Infobahn in Europe - ΧVI MIE 2000, IOS Press, pp. 610-616, August 2000 (PDF).

Διεθνείς Διαγωνισμοί

I. Apostolatos, I. Papadakis, GContext: A context-based query construction service for Google, AI Mashup Challenge, Extended Semantic Web Conference - ESWC 2012, 5th finalist, (online)

I. Papadakis, M. Stefanidakis, An autosuggest service based on lod backlinks, International Semantic Web Conference - ISWC 2011, Semantic Web Challenge, Billion Triples Track, top-3 finalist, (online)

Αλλες Ανακοινώσεις - Δημοσιεύσεις

E. Makris, I. Papadakis, K. Kardamis, M. Aslanidi, K. Kyprianos, M. Stefanidakis, Academic Music Libraries: Library of Music Studies Department of the Ionian University Preferred Terms of Music in general and of Greek Music more specifically, 22nd Hellenic Conference of Academic Libraries, Patra, Greece, 24 - 25 October 2013

Ι. Παπαδάκης, thalis, Πρώτο Συνέδριο Κοινοτήτων ΕΛΛΑΚ (Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα) - FOSSCOMM '08, Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, Αθήνα (Μάρτιος 2008) (PDF).

Κ. Κυπριανός, Ι. Παπαδάκης, Καθιστώντας μια υπηρεσία θεματικής πλοήγησης στο διαδίκτυο συμβατή με τις τεχνολογίες των συνδεδεμένων δεδομένων. 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πειραιάς, 2012.

Ι. Παπαδάκης, Αξιολόγηση Πληροφοριακών Συστημάτων. Διημερίδα Βιβλιοθήκης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου, Ιούνιος 2008.

Ι. Παπαδάκης, Ανάπτυξη ψηφιακών βιβλιοθηκών και XML. Ημερίδα για τις Ψηφιακές Βιβλιοθήκες, ΕΜΠ, Φεβρουάριος 2001.

Ι. Παπαδάκης, Ένα εννοιολογικό πλαίσιο σχεδιασμού ψηφιακών βιβλιοθηκών σε XML. Ημερίδα για την Ηλεκτρονική Δημοσίευση, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα, Ιούνιος 2001.

Μέλος σε Επιτροπές Κρίσης Εργασιών

Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος και συμμετοχή στην κρίση εργασιών στο “19th International Conference on Theory and Practice of Digital Libraries - TPDL 2015”, Poznań, Πολωνία, Σεπτέμβριος, 14-18, 2015

Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του AI Mashup Challenge 2014, Crete, adjacent event of the ESWC 2014 Conference

Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του AI Mashup Challenge 2013, Montpelier, adjacent event of the ESWC 2013 Conference

Μέλος της Επιτροπής Σύνταξης για το “Journal of Emerging Technologies in Web Intelligence” – JETWI, Academy Publisher

Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος και συμμετοχή στην κρίση εργασιών στο “Eleventh International Symposium on Signal Processing and Information Technology – ISSPIT 2011”, Spain, 2011

Fourth International Conference on Information Integration and Web-based Applications and Services - IIWAS 2002, Indonesia, 2002 (link).

Sixth International Conference on Information Integration and Web-based Applications and Services - IIWAS 2004, Jakarta, 2004 (link).

5th Hellenic Conference on Artificial Intelligence 2008 SETN 08, Οκτώβριος 2008 (link).

16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Οκτώβριος 2007, Πειραιάς (link).

13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Οκτώβριος 2004, Κέρκυρα (Updated: 1 June 2014