Επικοινωνία

Θεόδωρος Παππάς, τηλ.: 2661087401    e-mail: thpappas@ionio.gr

Μίλκα Μεμή, τηλ.: 2661087420     e-mail: memilka@ionio.gr