Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αρμόδιο προσωπικό ERASMUS+

Αρμόδιο Προσωπικό

Αν. καθηγητής κ. Ανδρέας Φλώρος
(Τμήμα τεχνών ήχου και εικόνας)
τηλ:26610 87725, email:floros@ionio.gr Συντονιστής Ιδρύματος
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χριστίνα Μπάνου τηλ:26610 87416 email:cbanou@ionio.gr Συντονίστρια ΤΑΒM για ERASMUS+
Eπίκουρος καθηγητής Σταύρος Βλίζος τηλ:26610 87428, email:vlizosst@ionio.gr Αναπλ. Συντονιστής ΤΑΒM για ERASMUS+
Επίκουρος Καθηγήτρια Μυρτώ Μαλούτα τηλ:26610 87445, email:malouta@ionio.gr Αναπλ. Συντονίστρια ΤΑΒM για ERASMUS+
∆ιονυσία Καρβούνη τηλ:26610 87129, email:int_rel@ionio.gr, erasmus@ionio.gr Προϊσταμένη Τμήματος ∆ιεθνών και ∆ημοσίων Σχέσεων