Skip to main content
Reset
Date: 2020-11-23 - 2021-01-12

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους φοιτητές μας ότι η ανάρτηση των προκηρύξεων, που αφορούν στην φοιτητική κινητικότητα Erasmus για σπουδές, ακαδ.έτους 2021-22 και την κινητικότητα προσωπικού εαρινού εξαμήνου 2020-21 πρόκειται να καθυστερήσει λόγω της πανδημίας αλλά και περαιτέρω ενημέρωσης που αναμένουμε από το ΙΚΥ.

Παράλληλα, οι προγραμματισμένες διαδικτυακές ενημερώσεις του Γραφείου Erasmus Ι.Π. μηνός Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου μετατίθενται για αργότερα, με πιθανότερο διάστημα διεξαγωγής τους το 2ο δεκαήμερο του Ιανουαρίου 2021.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να παρακολουθούν τακτικά τον ιστοχώρο του Τμήματος Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων https://sites.ionio.gr/international/gr/erasmus/ καθώς επίσης και τις ιστοσελίδες των ακαδημαϊκών Τμημάτων τους για επικαιροποιημένη πληροφόρηση σχετικά με τα ανωτέρω.

Γραφείο Erasmus Ι.Π.

Date: 2020-10-17 - 2020-12-05

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την 2η Προκήρυξη θέσεων για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό με υποτροφίες του Προγράμματος ERASMUS+/Δράση Κινητικότητας για Πρακτική Άσκηση (PLACEΜΕΝΤ) για το ΕΑΡΙΝΟ εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020– 2021
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά δραστηριότητες κινητικότητας με ημερομηνία έναρξης από 01/03/2021 έως 31/08/2021.
Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά την παρούσα Προκήρυξη/Οδηγίες μας, ενώ είναι απαραίτητο να συμβουλεύονται για κάθε πληροφορία την ιστοσελίδα του Τμήματός τους για τα κριτήρια επιλεξιμότητας.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020.
Οι πλήρεις φάκελοι υποψηφιότητας των υποτρόφων θα πρέπει να υποβληθούν στις Γραμματείες αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο και μαζί με τις αποφάσεις Συνέλευσης Τμήματος θα πρέπει να αποσταλούν (από το Γραφείο μας) στο ΠΑ.Δ.Α. έως τις 4 Δεκεμβρίου 2020 το αργότερο.

Προθεσμία αποστολής των ηλεκτρονικών φακέλων από τις Γραμματείες προς το Γραφείο Erasmus : 30 Νοεμβρίου 2020

Το link της προκήρυξης είναι:
https://sites.ionio.gr/international/gr/news/15528/

Date: 2020-07-24 - 2020-09-30

ANAΚΟΙΝΩΣΗ
Σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου (22η/10.7.2020) ανακοινώνεται η αναστολή εξερχόμενης και εισερχόμενης κινητικότητας Erasmus του χειμερινού εξαμήνου 2020-21 και η μετάθεσή της στο εαρινό εξάμηνο 2020-21 ή μεταγενέστερα λόγω COVID-19, ως ακολούθως:
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΣΠΟΥΔΕΣ):
αποφασίζεται η αναστολή εξερχόμενης κινητικότητας Erasmus του χειμερινού εξαμήνου 2020-21 και η μετάθεσή της στο εαρινό εξάμηνο 2020-21 ή μεταγενέστερα λόγω COVID-19.
Σε περίπτωση που η μετάθεση δεν είναι εφικτή για ορισμένους υποτρόφους, είναι δυνατή η συμμετοχή τους σε επόμενη προκήρυξη του Προγράμματος. Σε αυτή την περίπτωση, θα δοθεί προτεραιότητα στους φοιτητές που είναι τελειόφοιτοι ή επί πτυχίω.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ (Πρακτική Άσκηση ΕRA-PLACES):
δεν έχει υπάρξει, προς το παρόν, αναστολή κινητικότητας από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (φορέα υλοποίησης της δράσης).
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στο ανωτέρω Ιδρυμα για περισσότερες πληροφορίες (τηλ.20-5385176 - e-mail: erasmus_placement@uniwa.gr )
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:
αποφασίζεται η αναστολή εξερχόμενης κινητικότητας Erasmus του χειμερινού εξαμήνου 2020-21 και η μετάθεσή της στο εαρινό εξάμηνο 2020-21 ή μεταγενέστερα λόγω COVID-19.

----
Παρακαλούμε για την ανάρτηση της εν λόγω ανακοίνωσης στους ιστοχώρους των Τμημάτων, αν αυτό δεν γίνεται αυτόματα από την κεντρική ιστοσελίδα του ιδρύματος.
https://sites.ionio.gr/international/gr/news/15045/

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.
Με εκτίμηση,
Ιωάννα Αυλωνίτη

--
IOANNA AVLONITI

Erasmus+ Project Assistance
International & Public Relations Department
Ionian University (G ATHINE42)
Ioannou Theotoki 72, P.O.Box 663,
GR - 491 32 CORFU
Tel.+30 26610 87607
E-mail: eras-inc@ionio.gr, era-places.info@ionio.gr

http://sites.ionio.gr/international/gr/erasmus

Date: 2020-05-22 - 2020-07-05

1η Προκήρυξη θέσεων για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό με υποτροφίες του Προγράμματος ERASMUS+/Δράση Κινητικότητας για Πρακτική Άσκηση (PLACEΜΕΝΤ) για το ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020– 2021.
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά δραστηριότητες κινητικότητας με ημερομηνία έναρξης από 01/09/2020 έως 28/02/2021.
Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά την παρούσα Προκήρυξη/Οδηγίες μας, ενώ είναι απαραίτητο να συμβουλεύονται για κάθε πληροφορία την ιστοσελίδα του Τμήματός τους για τα κριτήρια επιλεξιμότητας.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 25 ΜΑΪΟΥ – 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020.
Οι πλήρεις φάκελοι υποψηφιότητας των υποτρόφων θα πρέπει να υποβληθούν στις Γραμματείες αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο και μαζί με τις αποφάσεις Συνέλευσης Τμήματος θα πρέπει να αποσταλούν (από το Γραφείο μας) στο ΠΑ.Δ.Α. έως τις 30 Ιουνίου 2020 το αργότερο.
Το link της προκήρυξης είναι:
https://sites.ionio.gr/international/gr/news/14696/

International & Public Relations Department
Ionian University (G ATHINE42)
Ioannou Theotoki 72, P.O.Box 663,
GR - 491 32 CORFU
Tel.+30 26610 87607
E-mail: eras-inc@ionio.gr, era-places.info@ionio.gr

http://sites.ionio.gr/international/gr/erasmus

Date: 2019-12-04 - 2019-12-14

Tην Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2019,ώρα 10:30, αίθουσα 2.45,
θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική συνάντηση-εκδήλωση σχετικά με το
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS .

Date: 2019-11-18 - 2020-01-25

Προκήρυξη φοιτητικών υποτροφιών erasmus+ ακαδ.έτους 2020-2021

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΡΧΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ :
Από 2 έως και 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019.

Date: 2019-10-31 - 2019-11-10

Παράταση προθεσμίας εξαιτίας του αυξημένου αριθμού αιτήσεων για πρακτική άσκηση Erasmus.
ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 24 ΟΚΤ. - 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019.
Επισυνάπτεται σχετική ανακοίνωση.

Date: 2019-10-22 - 2019-11-03

2η Προκήρυξη θέσεων για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό με υποτροφίες του Προγράμματος ERASMUS+/Δράση Κινητικότητα για Πρακτική Άσκηση (PLACEΜΕΝΤ) για το ΕΑΡΙΝΟ εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019 – 2020.
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά δραστηριότητες κινητικότητας με ημερομηνία έναρξης από 01/03/2020 έως 31/08/2020.
Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά την παρούσα Προκήρυξη, ενώ είναι απαραίτητο να συμβουλεύονται για κάθε πληροφορία την ιστοσελίδα του Τμήματός τους για τα κριτήρια επιλεξιμότητας και την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ Αθήνας - φορέα υλοποίησης της δράσης), https://erasmus.uniwa.gr/genikes-plirofories-akadimaiko-etos-2018-2019/.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 24 ΟΚΤ. - 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019.
Οι πλήρεις φυσικοί φάκελοι υποψηφιότητας των υποτρόφων και οι αποφάσεις Συνέλευσης Τμήματος θα πρέπει να αποσταλούν (από το Γραφείο μας) στο ΠΑ.Δ.Α. έως τις 06 Δεκεμβρίου 2019 .
Το link της προκήρυξης είναι:
https://sites.ionio.gr/international/gr/news/12650/

Date: 2019-03-29 - 2019-05-15

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά

Κέρκυρα,29/3/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
1η Προκήρυξη θέσεων για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό
με υποτροφίες του Προγράμματος
ERASMUS+/Δράση Κινητικότητα για Πρακτική Άσκηση (PLACEΜΕΝΤ)
για το ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019 – 2020.
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά δραστηριότητες κινητικότητας με ημερομηνία έναρξης από 01/09/2019 έως 29/02/2020.
Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά την παρούσα Προκήρυξη, ενώ είναι απαραίτητο να συμβουλεύονται για κάθε πληροφορία την ιστοσελίδα του Τμήματός τους για τα κριτήρια επιλεξιμότητας και την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ Αθήνας - φορέα υλοποίησης της δράσης),
www.uniwa.gr , http://www.teiath.gr/diethnwn/categories.php?id=13171&lang=el .
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ:
1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ - 10 ΜΑΪΟΥ 2019.
Παρακαλούμε για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνηση να συμβουλεύεστε την επιστημονική υπεύθυνη κ.Χ.Μπάνου ή το γραφείο Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων
( κ.Ντενίζ Καρβούνη 26610-87129).

Από την Γραμματεία του ΤΑΒΜ

Date: 2018-10-30 - 2018-11-30

Σας προωθούμε την 2η Προκήρυξη θέσεων για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό με υποτροφίες του Προγράμματος ERASMUS+/Δράση Κινητικότητα για Πρακτική Άσκηση (PLACEΜΕΝΤ) για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018 – 2019.
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά δραστηριότητες κινητικότητας με ημερομηνία έναρξης από 01/03/2019 έως 31/08/2019.
Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά την παρούσα Προκήρυξη, ενώ είναι απαραίτητο να συμβουλεύονται για κάθε πληροφορία την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ Αθήνας), www.uniwa.gr , http://www.teiath.gr/diethnwn/categories.php?id=13171&lang=el

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 1 - 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018.
Aριθμός θέσεων ανά Τμήμα : (5) (σε περίπτωση κενών θέσεων θα υπάρξει ανακατανομή μεταξύ των Τμημάτων, ενώ ο αριθμός μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες του Ιδρύματός μας και τη διαθέσιμη χρηματοδότηση του ΠΑ.Δ.Α.)

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία χρειαστείτε.

Με εκτίμηση,

Ντενίζ Καρβούνη
--
Ms Dionysia KARVOUNI
Head of International & Public Relations Department
Ionian University (G ATHINE42)
Ioannou Theotoki 72, P.O.Box 663,
GR - 491 32 CORFU
Tel.+30 26610 87129
E-mail: erasmus@ionio.gr
http://sites.ionio.gr/international/gr/erasmus

Μέσω Γραμματείας του ΤΑΒΜ

Date: 2018-10-08 - 2018-10-15

Tην Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018,ώρα 11:00, στην αίθουσα 2.45, θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική συνάντηση-εκδήλωση για το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS

Date: 2018-10-08 - 2018-12-31

Αγαπητοί φοιτητές-τριες

Σας προωθούμε τη συνημμένη προκήρυξη φοιτητικών υποτροφιών erasmus + 2019-2020 για σπουδές στο εξωτερικό.
Η προκήρυξη και οι οδηγίες υπάρχουν επίσης αναρτημένες και στον ιστοχώρο του Γραφείου Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων και στην κεντρική ιστοσελίδα του Ι.Π.
Eπιπρόσθετα, σας επισυνάπτουμε τις Οδηγίες για τους υποτρόφους 2019-20 και παρακαλούμε να τις διαβάσετε προσεκτικά καθώς και το έντυπο της αρχικής αίτησης, που θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε .

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΡΧΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ : 15 - 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018.

Από την Γραμματεία του ΤΑΒΜ

Date: 2018-05-14 - 2018-07-19
Ενημερώνουμε τους φοιτητές /-τριες που ενδιαφέρονται για Πρακτική Ασκηση Era-Places ότι έχει αναρτηθεί η νέα προκήρυξη από το Παν.Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) (1η 2018-19) για το ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ εξάμηνο 2018-19. Περίοδος άσκησης από 03.9.18 - 28.2.19 2 - 6 μήνες max./ ανά φοιτητή. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν ήδη αναζητήσει φορέα υποδοχής, προκειμένου να λάβουν μέρος στην ανωτέρω προκήρυξη και να έχουν μελετήσει προσεκτικά τις Οδηγίες του Γραφείου μας και την προκήρυξη του ΠΑ.Δ.Α. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων στις Γραμματείες των Τμημάτων: Δευτέρα 14 Μαίου έως Παρασκευή 1 Ιουνίου 2018.