Skip to main content
Reset
Date: 2020-01-22 - 2020-01-30

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αρμόδια Υπάλληλος : Μαρία Μαυρωνά

Κέρκυρα, 22/1/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η εξέταση του μαθήματος «Λατινική Παλαιογραφία και Διπλωματική» θα γίνει την Τετάρτη 29/1/2020 και ώρα 12.00 - 14.00 στην αίθουσα 2.44.

Από την Γραμματεία του Τμήματος

Date: 2020-01-22 - 2020-01-25

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αρμόδια Υπάλληλος : Μαρία Μαυρωνά

Κέρκυρα, 22/1/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το μάθημα «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΑΓΑΘΟΥ» θα εξεταστεί προφορικά (για τους φοιτητές που δεν εξετάστηκαν σε αυτό) την Παρασκευή 24.01.2020 και ώρα 09.00-10.00 στο γραφείο του διδάσκοντος

Από την Γραμματεία του Τμήματος

Date: 2020-01-22 - 2020-01-24

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αρμόδια Υπάλληλος : Μαρία Μαυρωνά

Κέρκυρα, 22/1/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την εξέταση του μαθήματος : Ηλεκτρονική Δημοσίευση

Το μάθημα του Ζ΄ εξαμήνου «Ηλεκτρονική Δημοσίευση» θα εξεταστεί κανονικά αύριο Πέμπτη 23/1/2020 και ώρα 9-11, αλλά η εξέταση αντί για γραπτή θα είναι προφορική στο γραφείο του διδάσκοντος κ.Μ.Πούλου.

Από την Γραμματεία του Τμήματος

Date: 2020-01-21 - 2020-08-31

Το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard προσκαλεί μέλη ΔΕΠ, από τις βαθμίδες του λέκτορος και του επίκουρου καθηγητή, καθώς και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ), που κατέχει διδακτορικό τίτλο, της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας & Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου να υποβάλουν αίτηση για την κάλυψη δύο (2) ερευνητικών υποτροφιών στο πλαίσιο του Θερινού Προγράμματος του Πανεπιστημίου στην Ελλάδα (CHS - CCS Fellowships in Harvard Summer Program in Greece, 2020).

Το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard (CHS) ιδρύθηκε το 1961, με σκοπό τη μελέτη και την ευρύτερη διάδοση του ελληνικού πολιτισμού. Υπάγεται διοικητικά και επιστημονικά στο Πανεπιστήμιο Harvard και εδρεύει στην Ουάσιγκτον. Το 2008 το CHS εγκαινίασε στο Ναύπλιο ένα ομόλογο Κέντρο, το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών (ΚΕΣ) Ελλάδος.

Το Harvard Summer Program in Nafplio and Thessaloniki (Greece) είναι το αρχαιότερο και ένα από τα πιο επιτυχημένα προγράμματα Study Abroad του Harvard. Προσφέρει σεμινάρια ιστορίας, λογοτεχνίας και κοινωνικών επιστημών σε προπτυχιακούς φοιτητές του Harvard και άλλων πανεπιστημίων από όλο τον κόσμο. Το πρόγραμμα του 2020 θα διεξαχθεί από τις 27 Ιουνίου έως τις 2 Αυγούστου, στο Ναύπλιο και τη Θεσσαλονίκη. Η συναφής ερευνητική υποτροφία καθιερώθηκε το 2008 και απευθύνεται έκτοτε σε συνεργαζόμενα πανεπιστήμια. Εφέτος προκηρύσσεται για πέμπτη φορά σε πανελλήνιο επίπεδο, σε σχολές ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών.

Στο περιθώριο του Θερινού Προγράμματος προσκαλούνται, ως CHS Fellows, δύο μέλη ΔΕΠ ή ΕΔΙΠ/ΕΕΠ ελληνικών πανεπιστημίων να παρακολουθήσουν μέρος των σεμιναρίων και των δράσεων και να παρουσιάσουν την έρευνά τους στους καθηγητές και τους φοιτητές. Τα δύο άτομα της ακαδημαϊκής κοινότητας που θα επιλεχθούν για την υποτροφία διατηρούν την ιδιότητα του CHS Fellow επί δώδεκα μήνες.

Συνημμένη θα βρείτε τη σχετική ανακοίνωση - πρόσκληση την οποία θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε να κοινοποιήσετε σε όλους τους ενδιαφερομένους. Για την καλύτερη προώθηση της ανακοίνωσης, θα ήταν ευκταίο να αναρτηθεί το συντομότερο δυνατό στη σελίδα της Κοσμητείας και των Τμημάτων, καθώς η διαδικασία υποβολής αιτήσεων έχει ήδη ξεκινήσει.
Η επιτυχία αυτής της ερευνητικής υποτροφίας θα εξαρτηθεί από τη συμβολή σας, εφόσον εγκρίνετε τη συνεργασία αυτή. Ελπίζουμε στη θετική σας ανταπόκριση.
Για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις, μπορείτε να επισκεφθείτε τον σύνδεσμο https://greece.chs.harvard.edu/chsccsfellowships και να επικοινωνείτε με τον κύριο Ευάγγελο Κατσαρέλη, CHS GR Programs & Events Manager στην ηλεκτρονική διεύθυνση ekatsarelis@chs.harvard.edu.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,
Η ακαδημαϊκή επιτροπή του προγράμματος ερευνητικών υποτροφιών CHS - CCS
----
Κέντρο Ελληνικών Σπουδών Ελλάδος, Παν. Harvard
Πλατεία Φιλελλήνων και Όθωνος, 21 100, Ναύπλιο
τηλ: 2752047030, fax: 2752047039
greece.chs.harvard.edu | chsnafplion@chs.harvard.edu
Facebook: chsgr | Instagram: chsgreece | YouTube: chs greece
#HarvardWorldwide

Date: 2020-01-16 - 2020-01-17

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αρμόδια Υπάλληλος : Μαρία Μαυρωνά

Κέρκυρα, 16/1/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σήμερα , Πέμπτη 16/1/2020 και ώρα 15.00 θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων των κτηρίων ΤΙΣ-ΤΑΒΜ, στο ισόγειο, ομιλία-παρουσίαση της μεταδιδακτορικής έρευνας της μεταδιδάκτορος του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας κας Ιωάννα Καρέλλου, με θέμα :

«Πολιτικές Ισότιμης Πρόσβασης Φοιτητών με Αναπηρίες (ΦμεΑ) στην Συμβατική και Ψηφιακή Πληροφορία».

Από την Γραμματεία του Τμήματος

Date: 2020-01-15 - 2020-02-07

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αρμόδια Υπάλληλος : Μαρία Μαυρωνά
Κέρκυρα, 15/1/2020

Για την εξεταστέα ύλη των μαθημάτων

Ενημερώνουμε τους φοιτητές ότι θα αναζητούν την εξεταστέα ύλη των μαθημάτων τους και στο e-class ionio, αλλά και στο opencourses ionio.

Από την Γραμματεία του Τμήματος

Date: 2020-01-15 - 2020-01-31

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Διαχείριση και Ανάδειξη Πολιτιστικής Πληροφορίας»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ»

Παρακαλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες του ΠΜΣ για την εξέταση του μαθήματος «Διαχείριση μεγάλης ποσότητας πληροφοριών», Τετάρτη 22/1/2020, ώρα 18.00-20.00 (και την κατάθεση των εργασιών την ίδια ημέρα), να έχουν τα παρακάτω για την εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας:
Σε ένα ενιαίο word αρχείο:
1η σελίδα - στοιχεία φοιτητή
Ενότητα Α -στόχος εργασίας
Ενότητα Β - σχεδιασμός παιγνιδικής εμπειρίας/παιχνιδιού, σεναρίου διάδρασης και περιεχομένου (με γράφημα διάδρασης εάν χρειάζεται με τη δομή και του συνδυασμούς)
Ενότητα Γ - πλατφόρμα υλοποίησης ανάπτυξη ψηφιακού και αναλογικού περιεχομένου (περιγραφή και εικόνες για το αναλογικό αν χρειάζεται)
Ενότητα Δ - σύνδεσμος βίντεο λειτουργίας - ανεβάζετε το βίντεο στο YouTube ή το Vimeo και αντιγράφετε στο word τον σύνδεσμο του.

Date: 2020-01-10 - 2020-02-07

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αρμόδια Υπάλληλος : Μαρία Μαυρωνά

Κέρκυρα, 10/1/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για τους φοιτητές που έχουν επιλέξει την Γαλλική γλώσσα

Διδασκαλία μαθημάτων και εξετάσεις Γαλλικής γλώσσας ακαδ. έτους 2019-2020

Στην εξεταστική Φεβρουαρίου 2020 θα εξεταστούν οι φοιτητές που έχουν ήδη διδαχθεί τα μαθήματα Γαλλικά Ι και Γαλλικά ΙΙΙ των χειμερινών εξαμήνων καθώς και οι φοιτητές παλαιοτέρων ετών που έχουν ξεπεράσει τα 4 έτη φοίτησης οι οποίοι θα εξεταστούν και στα Γαλλικά ΙΙ και Γαλλικά ΙV, αν τα οφείλουν.

Οι φοιτητές που ΔΕΝ διδάχθηκαν κατά το χειμερινό εξάμηνο ακ.έτους 2019-2020 τα μαθήματα Γαλλικά Ι και Γαλλικά ΙΙΙ θα εξεταστούν στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2020.

Τα μαθήματα Γαλλικά Ι και Γαλλικά ΙΙΙ που δεν διδάχθηκαν κατά το χειμερινό εξάμηνο ακαδ. έτους
2019-2020, θα διδαχθούν μαζί με τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου (Γαλλικά ΙΙ Β΄εξ και Γαλλικά IV-Ορολογία Δ΄εξ).

Η Διδάσκουσα
Ελένη Μωραΐτη
ΕΔΙΠ ΤΞΓΜΔ
moraiti@ionio.gr
Mέσω Γραμματείας του ΤΑΒΜ

Date: 2020-01-10 - 2020-02-08

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αρμόδια Υπάλληλος : Μαρία Μαυρωνά
Κέρκυρα, 10/1/2020

Νέα παράταση της περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων

Σας ενημερώνουμε ότι στο σύνδεσμο :
https://eudoxus.gr/files/Deuteri_Paratasi_Dianomis_Xeimerinou_2019.pdf θα βρείτε το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την παράταση της περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων για τους φοιτητές.

Επισημαίνεται ότι οι δηλώσεις συγγραμμάτων παρατείνονται μέχρι την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020, ενώ η διανομή συγγραμμάτων στους φοιτητές θα ολοκληρωθεί την *Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020*.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής του Ευδόξου.
Επισυνάπτεται το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας.

Από την Γραμματεία του Τμήματος

Date: 2020-01-09 - 2020-01-16

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αρμόδια Υπάλληλος : Μαρία Μαυρωνά

Κέρκυρα, 9/1/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συμπληρωματικά μαθήματα της κ.Μινώτου για τις 14 και 15/1/2020

Tα μαθήματα της κ.Μ.Μινώτου θα διδαχθούν την ερχόμενη εβδομάδα μαζί με τα συμπληρωματικά τους ως εξής :

Τρίτη 14/1/2020 και ώρα 11.00 συμπληρωματικό μάθημα «Δημιουργία και Οργάνωση Αρχειακών Υπηρεσιών» και στις 12.30 το κανονικό μάθημα, (αίθουσα 2.45).

Τετάρτη 15/1/2020 και ώρα 13.00 συμπληρωματικό μάθημα «Θεσμοί Ευρωπαϊκής Ένωσης και Παραγωγή Αρχείων» και στις 15.00 το κανονικό μάθημα, (αίθουσα 2.43).

Από την Γραμματεία του Τμήματος

Date: 2020-01-09 - 2020-01-15

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αρμόδια Υπάλληλος : Μαρία Μαυρωνά

Κέρκυρα, 9/1/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Πανεπιστημιακό Μουσείο του Ιονίου Πανεπιστημίου σας προσκαλεί στην παρουσίαση του βιβλίου «Μουσειακοί χώροι στον 21ο αιώνα: πρακτικές διάδρασης» σε επιμέλεια του Κώστα Σουέρεφ, την Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 20:00, στο χώρο της Βιβλιοθήκης του Ιονίου Πανεπιστημίου, Ιωάννου Θεοτόκη 72, στην Κέρκυρα. Η βιβλιοπαρουσίαση εντάσσεται στο πρόγραμμα δράσεων και εκδηλώσεων του Μουσείου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, στο πλαίσιο της έναρξης λειτουργίας του.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην Πρόσκληση της εκδήλωσης.

Από την Γραμματεία του Τμήματος

Attachment Size
Αφίσα εκδήλωσης.jpg (1).jpg 576.46 KB
Date: 2020-01-09 - 2020-01-11

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΑΒΜ

Κέρκυρα, 9/1/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το μάθημα «Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος στην Αρχαία Ελλάδα» δεν θα πραγματοποιηθεί αυτή την εβδομάδα.

Από την Γραμματεία του Τμήματος

Date: 2020-01-08 - 2020-01-10

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αρμόδια Υπάλληλος : Μαρία Μαυρωνά

Κέρκυρα, 8/1/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το μάθημα «Ψηφιακές Βιβλιοθήκες» του κ.Μ.Πούλου που δεν έγινε σήμερα 8/1/2020 , θα διδαχθεί εκτάκτως αύριο 9/1/2020 και ώρα 13.00 το μεσημέρι την ώρα που ήταν προγραμματισμένη η διδασκαλία του εργαστηρίου των Ψηφιακών Βιβλιοθηκών.

Από την Γραμματεία του Τμήματος

Date: 2020-01-08 - 2020-01-10

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αρμόδια Υπάλληλος : Μαρία Μαυρωνά
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Κέρκυρα, 8/1/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΜΣ

Σήμερα 8/1 δεν θα πραγματοποιηθεί στο ΠΜΣ το μάθημα «Διαχείριση μεγάλης ποσότητας πληροφοριών», ώρα 15.00-18.00.

Από την Γραμματεία του Τμήματος

Date: 2020-01-07 - 2020-02-07

YΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

«ΘΕΣΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.»

Από τα ακόλουθα βιβλία:
Μαριέττα Μινώτου, Η Ελλάδα στο σταυροδρόμι των ευρωπαϊκών επιλογών. Η απόφαση του Κωνσταντίνου Καραμανλή για τη σύνδεση με την ΕΟΚ, εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 2019, σσ. 11-209, 327-466.
Νίκος Μούσης, Ευρωπαϊκή Ένωση: δίκαιο, οικονομία, πολιτική, εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 2018, σσ. 3-68, 195-211.

Βλ. επίσης
α) τα κείμενα που έχουν αναρτηθεί στην πλατφόρμα opencourses με σχετική αρθρογραφία καθώς και την Επίσημη ιστοσελίδα Ευρωπαϊκής Ένωσης www.europa.eu με έμφαση στη δομή και λειτουργία των θεσμικών οργάνων και τις ευρωπαϊκές συνθήκες.

Date: 2020-01-07 - 2020-01-24

1. Judith Ellis (επιμέλεια), Η διαχείριση των αρχείων, Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία, σελ. 21-154.
Επίσης τα ακόλουθα κείμενα που έχουν αναρτηθεί στην πλατφόρμα opencourses:
1. Μαριέττα Μινώτου, Φορείς διάσωσης αρχειακού υλικού κατά τον 19ο αιώνα και έως την ίδρυση των Γενικών Αρχείων του Κράτους, στο συλλογικό τόμο, Βιβλιοθήκη των Γενικών Αρχείων του Κράτους, Αρχειονομία: Η πρακτική των Γενικών Αρχείων του Κράτους, Μαρία Χ. Βακαλοπούλου, Ν. Ε. Καραπιδάκης (επιμέλεια), Αθήνα, 2012.
2. Μαρία Γιαννίκου, Τα κτήρια των Αρχείων, στο συλλογικό τόμο, Βιβλιοθήκη των Γενικών Αρχείων του Κράτους, Αρχειονομία: Η πρακτική των Γενικών Αρχείων του Κράτους, Μαρία Χ. Βακαλοπούλου, Ν. Ε. Καραπιδάκης (επιμέλεια), Αθήνα, 2012.
3. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Κτήρια Αρχείων, βασικές αρχές σχεδιασμού, Αθήνα, 1999.
4. Βλ. επίσης ιστοσελίδες, με έμφαση σε όσα παρουσιάστηκαν στις παραδόσεις των μαθημάτων: www.ica.org Διεθνές Συμβούλιο Αρχείων, www.gak.gr Γενικά Αρχεία του Κράτους, www.eae.org.gr, Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία.

Date: 2020-01-07 - 2020-01-10

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αρμόδια Υπάλληλος : Μαρία Μαυρωνά

Κέρκυρα, 7/1/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Tα μαθήματα της κ.Μ.Μινώτου δεν θα διδαχθούν αυτήν την εβδομάδα από 7 έως 10/1/2020.

Θα αναπληρωθούν την επόμενη εβδομάδα κατόπιν νέας ανακοίνωσης.

Από την Γραμματεία του Τμήματος