Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 10 February 2021

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Μ.Μαυρωνά

Κέρκυρα, 10/02/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ
ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΟΡΚΙΣΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΜΑΪΟΥ 2021

Kαλούνται οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τις φοιτητικές τους υποχρεώσεις (σχετικά με τα απαιτούμενα μαθήματα, την πτυχιακή εργασία και την πρακτική τους άσκηση) και έχουν τις προϋποθέσεις να ανακηρυχθούν πτυχιούχοι και να ορκιστούν στην επόμενη ορκωμοσία, να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα προκειμένου να διευκολύνουν και το έργο της Γραμματείας:

1) Αφού εξεταστούν στην πτυχιακή τους εργασία να την καταχωρήσουν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης άμεσα και να την αποστείλουν επίσης άμεσα στη Βιβλιοθήκη του Ι.Π. (καταχωρημένη σε CD).

2) Να αποστείλουν την συνημμένη αίτηση ανακήρυξης πτυχιούχου συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη στo e-mail της Γραμματείας : archei@ionio.gr

3) Μαζί με την αίτηση ανακήρυξης πτυχιούχου να στείλουν συμπληρωμένο το συνημμένο έντυπο περί ολοκλήρωσης των δύο κύκλων της πρακτικής τους άσκησης (δηλαδή, επωνυμία του φορέα και ακριβείς ημερομηνίες πραγματοποίησής της), στο e-mail της Γραμματείας archei@ionio.gr

Η Γραμματέας του ΤΑΒΜ
Μαρία Μαυρωνά

Publishing date
-