Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by gatsou on 5 February 2021

Καλούνται όλοι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που δεν έχουν ολοκληρώσει την συγγραφή της διπλωματικής τους εργασίας να αποστείλουν στην Γραμματεία του Τμήματος αίτηση για έγκριση παράτασης σπουδών για ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο καθώς και μια σύντομη έκθεση προόδου, στην οποία θα αναφέρεται το στάδιο στο οποίο βρίσκονται σε σχέση με την συγγραφή της εργασίας τους.

Οι αιτήσεις να σταλούν έως και την Δευτέρα 22/02/2021 στο e-mail : archei@ionio.gr

Από την Γραμματεία του Τμήματος

Publishing date
-