Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 23 November 2020

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Κέρκυρα, 21/11/2020

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Κατατακτήριες εξετάσεις 2020-21

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 115744/Ζ1/4.9.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση(Β΄3707) και κατόπιν απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Ιονίου Πανεπιστημίου, σας ενημερώνουμε ότι η διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2020-21 θα πραγματοποιηθεί , λόγω της ιδιαίτερης φύσης τους, αποκλειστικά δια ζώσης κατά το χρονικό διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου 2020.

Η ακριβής ημερομηνία θα καθοριστεί με απόφαση του Τμήματος, λαμβάνοντας υπόψη τα ισχύοντα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού, συμπεριλαμβανομένης και της πιθανής αναστολής διενέργειας κάθε είδους εξετάσεων με φυσική παρουσία.

Η διεξαγωγή των κατατακτήριων εξετάσεων αναβάλλεται προσωρινά και διοργανώνεται σε μεταγενέστερο χρόνο, (σύμφωνα με τα οριζόμενα της ως άνω απόφασης) όταν η περιφερειακή ενότητα στην οποία εδρεύει το Τμήμα Υποδοχής υπαχθεί εκ νέου σε ένα από τα τρία πρώτα επιδημιολογικά επίπεδα (χαμηλό, μέτριο ή υψηλό).
Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση, ύστερα από απόφαση του Τμήματος, για ενημέρωση των συμμετεχόντων ως προς την διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων.
Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να επισκέπτονται καθημερινά την ιστοσελίδα του Τμήματος προκειμένου να ενημερωθούν έγκαιρα.

Aπό τη Γραμματεία του Τμήματος

Publishing date
-