Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by gatsou on 12 October 2020

Ώρα και ημέρα διδασκαλίας: Πέμπτη, 15.00 -18.00.
Τα μαθήματα άρχισαν στις 8 Οκτωβρίου.
Ο σύνδεσμος για την διδασκαλία μέσω Ζoom Meeting αναρτήθηκε πριν την έναρξη των μαθημάτων στα μηνύματα και στις ανακοινώσεις στο Ionio Open class.

Οι διδάσκοντες
Σταύρος Βλίζος - Κατερίνα Κοντοπανάγου

Publishing date
-