Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 5 October 2020

Συμπλήρωση Υπεύθυνης Δήλωσης από τους φοιτητές/ήτριες την ημέρα άφιξης στο Τμήμα ότι δεν νοσούν και ότι δεν είχαν τις τελευταίες 14ημέρες επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα.

Κατ΄ εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αρ. 115744/Ζ1 (ΦΕΚ 3707/04.09.2020, τ. Β’) «Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους», καταρτίστηκε σχέδιο/πρωτόκολλο διαχείρισης πιθανά ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19, σύμφωνα με το οποίο οι φοιτητές/ήτριες θα συμπληρώσουν την υπεύθυνη δήλωση που επισυνάπτεται

Από την Γραμματεία του Τμήματος

Publishing date
-