Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 1 October 2020

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα, τηλ. (26610)87418, fax (26610)87433, e-mail : archei@ionio.gr , gatsou@ionio.gr

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αρμόδιος Υπάλληλος : Γ.Γάτσου

Κέρκυρα, 01/10/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται οι φοιτητές που θα αναλάβουν Πτυχιακή Εργασία να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος από :

01/10/2020 έως και 30/11/2020

Οι αιτήσεις θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στα e-mail του Τμήματος : archei@ionio.gr, gatsou@ionio.gr,
Μέσα στην παραπάνω προθεσμία υποβάλλονται και οι αιτήσεις για αλλαγή θέματος και επόπτη πτυχιακών εργασιών που έχουν υποβληθεί σε προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος.
Επισυνάπτονται : η αίτηση υποβολής θέματος πτυχιακής εργασίας & και η αίτηση αλλαγής θέματος ή επόπτη πτυχιακής εργασίας.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Publishing date
-