Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 3 September 2020

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΜΣ «Διαχείριση και Ανάδειξη Πολιτιστικής Πληροφορίας»
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ημερομηνίες γραπτής εξέτασης και διενέργειας προσωπικής συνέντευξης υποψηφίων φοιτητών/φοιτητριών για το ΠΜΣ «Διαχείριση και Ανάδειξη Πολιτιστικής Πληροφορίας» ακαδημαϊκού έτους 2020-2021
Καλούνται οι υποψήφιοι/ες μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/φοιτήτριες για το ΠΜΣ «Διαχείριση και Ανάδειξη Πολιτιστικής Πληροφορίας» σε:
Α. Γραπτή εξέταση
στο μάθημα «Πληροφορία και Πολιτισμός», η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, ώρα 10.00-12.00. στο ΤΑΒΜ (Ιωάννου Θεοτόκη 72, 2ος όροφος), αίθουσες, 2.43, 2.44, 2.45, 2.42.
Β. Προσωπική συνέντευξη
Οι προσωπικές συνεντεύξεις στις οποίες θα προσέλθουν όσοι εκ των υποψηφίων έδωσαν γραπτή εξέταση, θα διεξαχθούν από την Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων, εξ αποστάσεως, μέσω του συστήματος zoοm κατά τις ακόλουθες ημερομηνίες: Τετάρτη, 23/9/2020, και Πέμπτη 24/9/2020. Η ακριβής ώρα εξέτασης για τον κάθε εξεταζόμενο θα γνωστοποιηθεί με ανακοίνωση μετά την γραπτή εξέταση.
Η γραπτή εξέταση για το ΠΜΣ θα διεξαχθεί τηρώντας τη νομοθεσία και τα υγειονομικά πρωτόκολλα. (Θα τηρηθούν οι απαραίτητες αποστάσεις εντός της αίθουσας, ο φυσικός αερισμός των αιθουσών, η χρήση μάσκας, η χρήση αντισηπτικών κ.λπ.). Υπενθυμίζεται στους υποψηφίους φοιτητές ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ 3473/20-8-2020: «Η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική τόσο για τους φοιτητές, όσο και το διδακτικό και λοιπό προσωπικό καθ΄ όλη τη διάρκεια της εξέτασης και για όλες τις μορφές των διά ζώσης εξετάσεων (γραπτές και προφορικές). Η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική και στους ανοικτούς και κλειστούς κοινόχρηστους χώρους των Α.Ε.Ι. λόγω του υψηλού συγχρωτισμού των φοιτητών, καθώς και στους κοινόχρηστους χώρους των εστιών».

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Publishing date
-