Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 23 June 2020

Σας κοινοποιούμε :

Α) Οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης αιτήσεων για Πρακτική
Άσκηση (σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. ΠΑ/16-08/05/20
Προκήρυξη)

Β) Πρόσκληση Υποβολής αιτήσεων για Πρακτική Άσκηση ακαδ.
έτους 2019-20.

Γ) Αίτηση για Πρακτική Άσκηση

Δ) Εγχειρίδιο Οδηγιών για Φοιτητές

Publishing date
-