Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 19 December 2018

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά

Κέρκυρα,19/12/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

"Έλεγχος Καθιερωμένων Όρων και Ονομάτων

Το μάθημα την Παρασκευή 21.12.2018 δεν θα γίνει. Θα υπάρξει σχετική ενημέρωση για αναπλήρωση του μαθήματος μετά την περίοδο των διακοπών.

Η διδάσκουσα

Μέσω Γραμματείας

Publishing date
-