Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 28 November 2018

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά

Κέρκυρα,28/11/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το μάθημα «Συγκριτική Μουσειολογία» (ΥΕ, του Ε’ και Ζ’ εξ.) αντί της Τρίτης 4/12/2018 θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 7/12/2018 και ώρα
09:00-11:00 στο εργαστήριο «Ι. Παπαδάκη».

Ο διδάσκων,
Σταύρος Βλίζος
Μέσω Γραμματείας

Publishing date
-