Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Reset
Date: 2020-09-22 - 2020-10-01

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αρμόδια Υπάλληλος : Γάτσου Γεωργία
Κέρκυρα, 22/9/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι η εγγραφή των επιτυχόντων των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2020 στις Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά κατά το παρακάτω διάστημα :
από σήμερα, Τρίτη 22 έως και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020.
Για πρώτη φορά φέτος, το Υπουργείο προσφέρει τη δυνατότητα η εγγραφή των επιτυχόντων να γίνει συνολικά ηλεκτρονικά μέσω πιστοποίησης του αριθμού κινητού τηλεφώνου τους που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Πληροφοριακού Συστήματος των Ηλεκτρονικών Εγγραφών.
Η εγγραφή των επιτυχόντων πραγματοποιείται μέσω του συστήματος της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής εγγραφής χωρίς να απαιτείται η μετάβαση των επιτυχόντων στις Γραμματείες των Σχολών και των Τμημάτων επιτυχίας τους.
Με τον τρόπο αυτό οι επιτυχόντες δεν επιβαρύνονται με το πρόσθετο κόστος της μετακίνησης για την εγγραφή τους.
Η διαδικασία εγγραφής θα πραγματοποιείται κατά το ανωτέρω διάστημα με αίτηση των επιτυχόντων για τη Σχολή ή το Τμήμα επιτυχίας τους μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr, εισάγοντας τον 8ψηψιο κωδικό εξετάσεων υποψηφίου και τον ίδιο κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποίησαν για την εισαγωγή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου.
Η εφαρμογή θα βρίσκεται σε λειτουργία από σήμερα, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου.
Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή οι σχολικές μονάδες θα παρέχουν υποστήριξη στους επιτυχόντες όσον αφορά τους κωδικούς πρόσβασης, ενώ μετά την είσοδο στην εφαρμογή θα υπάρχει διαθέσιμο αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης για τη διευκόλυνσή τους, καθώς και συνοπτικές οδηγίες σε κάθε βήμα.

Μέσα από την ηλεκτρονική εφαρμογή οι επιτυχόντες, στην περίπτωση που έχουν εγγραφεί από προηγούμενο έτος σε Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, θα δηλώνουν τη Σχολή ή το Τμήμα στο οποίο είναι ήδη εγγεγραμμένοι και θα αιτούνται ταυτόχρονα τη διαγραφή τους, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή στη νέα Σχολή ή στο νέο Τμήμα.
Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές σε Τμήματα καταργηθέντων ΤΕΙ θα αιτούνται τη διαγραφή τους αναζητώντας αρχικά το Ίδρυμα (Πανεπιστήμιο), στο οποίο εντάχθηκε το οικείο Τμήμα και εν συνεχεία το (σε μεταβατική ακαδημαϊκή λειτουργία) Τμήμα του ΤΕΙ, από το οποίο επιθυμούν να διαγραφούν.
Προς διευκόλυνση των αιτούντων, στο μενού Στοιχεία Τμημάτων παρέχεται αναλυτική λίστα, με την αντιστοίχιση των Τμημάτων των πρώην ΤΕΙ με τα Πανεπιστήμια στα οποία έχουν ενταχθεί μέχρι την ολοκλήρωση της μεταβατικής λειτουργία τους.
Η αίτηση εγγραφής των επιτυχόντων μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ενέχει χαρακτήρα Υπεύθυνης Δήλωσης. Οι επιτυχόντες μετά την είσοδο στην εφαρμογή θα καλούνται να συμπληρώσουν τον προσωπικό τους Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισής (ΑΜΚΑ), ο οποίος θα επιβεβαιώνεται μέσω διαλειτουργικότητας με το Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ.
Επιπλέον, οι επιτυχόντες θα βλέπουν τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου που συμπλήρωσαν στο Μηχανογραφικό Δελτίο τους και θα είναι σε θέση να το διορθώσουν αν δε βρίσκεται πλέον σε ισχύ. Κατά τη διαδικασία της Ηλεκτρονικής Εγγραφής οι επιτυχόντες είναι απαραίτητο να δηλώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, τα οποία επιβεβαιώνονται μέσω σχετικών μηχανισμών της ηλεκτρονικής εφαρμογής.
Επισημαίνεται ότι η ορθότητα των στοιχείων επικοινωνίας είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς οι Γραμματείες των Σχολών/Τμημάτων θα έχουν τη δυνατότητα να τα χρησιμοποιήσουν σε περαιτέρω διαδικασίες.
Για τις Στρατιωτικές Σχολές, τις Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, τις Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού, τις Σχολές του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, η προθεσμία και η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων καθορίζεται και πραγματοποιείται από τα αρμόδια Υπουργεία.
Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται επίσης ότι η εγγραφή των επιτυχόντων με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης στις Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής και κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, δηλαδή από 22 έως και 29 Σεπτεμβρίου 2020.
Για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους, οι εισαχθέντες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης, οφείλουν στο ίδιο διάστημα υποβολής της αίτησης ηλεκτρονικής εγγραφής (22 έως 29/09/2020) να αποστείλουν με ταχυμεταφορά (courier) ή να καταθέσουν αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του Τμήματος / Σχολής επιτυχίας τους τη σχετική βεβαίωση ότι είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια Δήμου του Νομού Ξάνθης, Ροδόπης ή Έβρου.
Αν έχουν μετεγγραφεί σε άλλο Δήμο άλλης περιοχής τότε πρέπει να αποστείλουν ή καταθέσουν αυτοπροσώπως, όπως παραπάνω, βεβαίωση του συγκεκριμένου Δήμου από την οποία να προκύπτει ότι μετεγγράφηκαν σε αυτόν, από Δήμο των ανωτέρω Νομών.

Σας συγχαίρουμε για την επιτυχία σας και σας ευχόμαστε καλή ακαδημαϊκή χρονιά !!

Από την Γραμματεία του Τμήματος

Date: 2020-09-22 - 2020-09-25

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΜΣ «Διαχείριση και Ανάδειξη Πολιτιστικής Πληροφορίας»
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Διενέργεια προσωπικής συνέντευξης υποψηφίων φοιτητών/φοιτητριών για το ΠΜΣ «Διαχείριση και Ανάδειξη Πολιτιστικής Πληροφορίας» ακαδημαϊκού έτους 2020-2021
Καλούνται οι εξετασθέντες/είσες φοιτητές/φοιτήτριες για το ΠΜΣ «Διαχείριση και Ανάδειξη Πολιτιστικής Πληροφορίας» σε προσωπική συνέντευξη την Τετάρτη 23/9/2020.
Oι εξετασθέντες/είσες φοιτητές/τριες έχουν ήδη λάβει ενημερωτικό e-mail από την Γραμματεία του Τμήματος, με την ακριβή ώρα διεξαγωγής της συνέντευξης και το link στο οποίο θα συνδεθούν μέσω zoom.
Παρακαλούνται όλοι οι συμμετέχοντες να ενημερωθούν από το προσωπικό τους e-mail.

Η χρήση κάμερας κατά την συνέντευξη είναι υποχρεωτική.

Καλή επιτυχία σε όλες και όλους !

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Date: 2020-09-21 - 2020-10-02

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Για όσες και όσους έχουν εγγραφεί για να εξεταστούν στις 21/09:
Το πρόγραμμα της προφορικής εξέτασης έχει αναρτηθεί στο open e-class. Για σιγουριά το ανεβάζω κι εδώ.
Παρακαλώ εντοπίστε το διάστημα κατά το οποίο θα εξεταστείτε και φροντίστε να είστε στο waiting room της τηλεδιάσκεψης μερικά λεπτά πριν την ώρα έναρξης που αφορά την ομάδα σας. Οι ώρες εξέτασης θα τηρηθούν αυστηρά.

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα της εξέτασης

Date: 2020-09-18 - 2020-10-10

Με τα βραβεία αυτά, το ΄Ιδρυμα επιδιώκει να ενισχύσει το δημιουργικό έργο των νέων Ελλήνων Επιστημόνων, να ανταμείψει τη συνεπή και συνεχή προσπάθειά τους για την προαγωγή της επιστήμης, να τιμήσει το ηθικό τους ανάστημα και να συμβάλει στη δημιουργία σωστών προτύπων στην ελληνική κοινωνία.

Το Ίδρυμα, το έτος 2021, θα χορηγήσει τέσσερα (4) Βραβεία, έκαστο ύψους είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, και συγκεκριμένα ένα (1) βραβείο ανά επιστημονικό τομέα, στους ακόλουθους επιστημονικούς τομείς :

1. Βασικές Επιστήμες: Μαθηματικά.
2. Βιοεπιστήμες: Βιοϊατρικές Επιστήμες.
3. Εφαρμοσμένες Επιστήμες / Τεχνολογία: Εναλλακτικές και Aνανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Τεχνολογίες Χαμηλών Εκπομπών Άνθρακα, Αποδοτική Χρήση και Διατήρηση Ενέργειας.
4. Κοινωνικές Επιστήμες: Οικονομική Επιστήμη, Πολιτική Επιστήμη, Νομική Επιστήμη.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ΄Ιδρυμα Μποδοσάκη, τηλ. +30.210.722.32.44 (ώρες γραφείου), e-mail : prizes@bodossaki.gr

Προθεσμία Υποβολής Υποψηφιοτήτων: 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Παρακαλούμε θερμά να δώσετε στην προκήρυξη αυτή τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιότητα στο χώρο σας.

Με εκτίμηση,

Θεανώ Αγαλόγλου
Διαχειρίστρια Προγραμμάτων

ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ
Μουρούζη 14
106 74 Aθήνα
Τηλ. 210-7223244
Κιν. 694 1538 533
tagaloglou@bodossaki.gr
www.bodossaki.gr
Find us www.facebook.com/bodossakifoundation

Συνημμένο Μέγεθος
Προκήρυξη 2021.pdf 188.34 KB
Date: 2020-09-16 - 2020-09-30

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αρμόδια Υπάλληλος : Μαρία Μαυρωνά
Κέρκυρα, 16/9/2020

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

(Υποχρεωτικών και κατ΄ επιλογήν Υποχρεωτικών)

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Καλούνται οι φοιτητές του 2ου , 3ου και 4ου έτους καθώς και παλαιοτέρων ετών του Τμήματος Αρχειονομίας,
Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας να υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση :

http://gram-web.ionio.gr/unistudent

τις δηλώσεις υποχρεωτικών και κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο μέσα στην παρακάτω προθεσμία :

Από Τετάρτη 16/9/2020 έως και Τετάρτη 30/9/2020.

Οι φοιτητές του 3ου έτους (Ε΄ εξάμηνο) θα δηλώσουν πρώτα κατεύθυνση και μετά θα πραγματοποιήσουν την ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων. Αυτό ισχύει και για κάποιους φοιτητές του Ζ΄ εξαμήνου που έχουν παραλείψει να δηλώσουν κατεύθυνση.

Στη διάρκεια των σπουδών του ο φοιτητής έχει το δικαίωμα να δηλώσει δύο μαθήματα Ελεύθερα Επιλογής (ΕΕ), προσφερόμενα από τα άλλα Τμήματα του Ιονίου Παν/μίου.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να δηλώνουν εκ νέου μαθήματα στα οποία έχουν κοπεί, καθώς η δήλωση μαθημάτων δεν μεταφέρεται πλέον αυτόματα στα επόμενα εξάμηνα.

Επισυνάπτεται η δήλωση κατεύθυνσης , την οποία αφού την συμπληρώσουν οι φοιτητές θα την αποστέλλουν ηλεκτρονικά στο e-mail της Γραμματείας : archei@ionio.gr

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Συνημμένο Μέγεθος
Δήλωση κατεύθυνσης .doc 32 KB
Date: 2020-09-09 - 2020-11-02

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Κ. ΣΤΑΜΟΥ

Το μάθημα "Κειμενογλωσσολογία" Ε εξαμήνου θα εξεταστεί την Πέμπτη 10/9 στις 9:00πμ με προφορική εξ αποστάσεως εξέταση.
Το μάθημα "Θεματική Ευρετηρίαση" Ε εξαμήνου θα εξεταστεί την Πέμπτη 10/9 στις 10:00πμ με προφορική εξ αποστάσεως εξέταση.
Το μάθημα "Συστήματα Θεματικής Πρόσβασης και Ανάκτηση Πληροφοριών" ΣΤ και Η εξαμήνων θα εξεταστεί με υποχρεωτική, απαλλακτική εργασία η οποία έχει αναρτηθεί στο opencourses.

Παρακαλούνται οι φοιτητές που προτίθενται να εξεταστούν σε κάποιο από τα παραπάνω μαθήματα να επικοινωνήσουν άμεσα με τη διδάσκουσα μέσω email για περισσότερες πληροφορίες.
--
Επίκ. Καθ. Σοφία Στάμου
Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Ι.Θεοτόκη 72, 49100, Κέρκυρα

Asst. Prof. Sofia Stamou
Department of Archives, Library Science and Museology Ionian University I.Theotoki 72, 49100, Corfu, Greece Tel. +30 26610 87444

Date: 2020-09-08 - 2020-10-04

Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2020-Ορθή επανάληψη

Date: 2020-09-08 - 2020-09-30

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αρμόδια Υπάλληλος : Μαρία Μαυρωνά

Κέρκυρα, 8/9/2020

Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος
«Επιμέλεια και Παρουσίαση Μουσειακών Συλλογών» του Γ΄ εξαμήνου

Το μάθημα «Επιμέλεια και Παρουσίαση Μουσειακών Συλλογών» του Γ΄ εξαμήνου
Θα εξεταστεί στις 11/9/2020 και από την ώρα 15.00 με εξ αποστάσεως προφορική εξέταση.

Από την Γραμματεία του Τμήματος

Date: 2020-09-08 - 2020-12-31

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Β ΚΥΚΛΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΕΣΠΑ)

Παρακαλούνται οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν τον Β κύκλο της πρακτικής τους άσκησης (εκτός ΕΣΠΑ) να συμπληρώσουν τη συνημμένη φόρμα αξιολόγησης (προς φοιτητές), να την υπογράψουν και να την στείλουν ηλεκτρονικά στην κ. Στάμου έως τέλος Σεπτεμβρίου 2020. Επιπλέον, εντός της ίδιας προθεσμίας, οι φοιτητές οφείλουν να προωθήσουν προς τους φορείς φιλοξενείας της πρακτικής τους τη δεύτερη συνημμένη φόρμα αξιολόγησης (προς φορείς) προκειμένου και εκείνοι να τη συμπληρώσουν και να την αποστείλουν υπογεγραμμένη ηλεκτρονικά.
--
Επίκ. Καθ. Σοφία Στάμου
Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Ι.Θεοτόκη 72, 49100, Κέρκυρα

Asst. Prof. Sofia Stamou
Department of Archives, Library Science and Museology Ionian University I.Theotoki 72, 49100, Corfu, Greece Tel. +30 26610 87444

Συνημμένο Μέγεθος
B_praktiki_AksF.doc 306.5 KB
B_praktiki_Aks_F.doc 142.5 KB
Date: 2020-09-08 - 2020-12-31

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
για την πραγματοποίηση της διδασκαλίας των μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Σύμφωνα με την 115744/Ζ1/4-9-2020 κοινή υπουργική απόφαση, τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 θα πραγματοποιηθούν με φυσική παρουσία (διά ζώσης), υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των εγγεγραμμένων φοιτητών σε κάθε μάθημα δεν ξεπερνάει τους πενήντα (50). Σε αντίθετη περίπτωση, η διδασκαλία των μαθημάτων θα γίνει με χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Παράλληλα, τα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν διά ζώσης σε ομάδες με μέγιστο αριθμό συμμετεχόντων ίσο προς τριάντα (30) φοιτητές.

Σύντομα θα ανακοινωθεί η πλήρης λίστα των μαθημάτων ανά πρόγραμμα σπουδών, τα οποία θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως ή διά ζώσης, λαμβάνοντας υπόψιν, εκτός των ανωτέρω περιορισμών, πρόσθετες συνθήκες που απορρέουν από την πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στους χώρους/αίθουσες διδασκαλίας του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Παράλληλα, σημειώνονται τα εξής:

Α) Η χρήση μη ιατρικής μάσκας θα είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές και το διδακτικό προσωπικό σε όλους τους κλειστούς χώρους (αίθουσες διδασκαλίας και εργαστηρίων, στα αναγνωστήρια, στις αίθουσες χρήσης πολυμέσων, στις βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου, αλλά και στους εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους του Πανεπιστημίου), καθώς επίσης και στους κοινόχρηστους χώρους της Φοιτητικής Εστίας και του εστιατορίου. Επίσης η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική και σε όλους τους εξωτερικούς χώρους του Πανεπιστημίου όπου παρατηρείται ταυτόχρονη παρουσία υψηλού αριθμού ατόμων.

Β) Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας θα πρέπει απαραιτήτως να εφαρμόζεται η τήρηση αποστάσεων μεταξύ των συμμετεχόντων φοιτητών και μεταξύ αυτών και του διδακτικού προσωπικού για την αποφυγή συγχρωτισμού.

Από τη Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας

Date: 2020-09-03 - 2020-10-31

Μονιμοποίηση της Επίκουρου Καθηγήτριας με θητεία κας Σοφίας Στάμου στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο «Βιβλιοθηκονομία: Πρότυπα Οργάνωσης και Συστήματα Γλωσσικής Επεξεργασίας Τεκμηρίων»

Date: 2020-09-03 - 2020-09-30

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΜΣ «Διαχείριση και Ανάδειξη Πολιτιστικής Πληροφορίας»
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ημερομηνίες γραπτής εξέτασης και διενέργειας προσωπικής συνέντευξης υποψηφίων φοιτητών/φοιτητριών για το ΠΜΣ «Διαχείριση και Ανάδειξη Πολιτιστικής Πληροφορίας» ακαδημαϊκού έτους 2020-2021
Καλούνται οι υποψήφιοι/ες μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/φοιτήτριες για το ΠΜΣ «Διαχείριση και Ανάδειξη Πολιτιστικής Πληροφορίας» σε:
Α. Γραπτή εξέταση
στο μάθημα «Πληροφορία και Πολιτισμός», η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, ώρα 10.00-12.00. στο ΤΑΒΜ (Ιωάννου Θεοτόκη 72, 2ος όροφος), αίθουσες, 2.43, 2.44, 2.45, 2.42.
Β. Προσωπική συνέντευξη
Οι προσωπικές συνεντεύξεις στις οποίες θα προσέλθουν όσοι εκ των υποψηφίων έδωσαν γραπτή εξέταση, θα διεξαχθούν από την Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων, εξ αποστάσεως, μέσω του συστήματος zoοm κατά τις ακόλουθες ημερομηνίες: Τετάρτη, 23/9/2020, και Πέμπτη 24/9/2020. Η ακριβής ώρα εξέτασης για τον κάθε εξεταζόμενο θα γνωστοποιηθεί με ανακοίνωση μετά την γραπτή εξέταση.
Η γραπτή εξέταση για το ΠΜΣ θα διεξαχθεί τηρώντας τη νομοθεσία και τα υγειονομικά πρωτόκολλα. (Θα τηρηθούν οι απαραίτητες αποστάσεις εντός της αίθουσας, ο φυσικός αερισμός των αιθουσών, η χρήση μάσκας, η χρήση αντισηπτικών κ.λπ.). Υπενθυμίζεται στους υποψηφίους φοιτητές ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ 3473/20-8-2020: «Η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική τόσο για τους φοιτητές, όσο και το διδακτικό και λοιπό προσωπικό καθ΄ όλη τη διάρκεια της εξέτασης και για όλες τις μορφές των διά ζώσης εξετάσεων (γραπτές και προφορικές). Η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική και στους ανοικτούς και κλειστούς κοινόχρηστους χώρους των Α.Ε.Ι. λόγω του υψηλού συγχρωτισμού των φοιτητών, καθώς και στους κοινόχρηστους χώρους των εστιών».

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Date: 2020-09-01 - 2020-11-30

Πλήρωση μιας θέσης μέλους Δ.Ε.Π. στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο «Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Πληροφόρησης»

Date: 2020-08-31 - 2020-09-30

Οδηγίες για την εξέταση των μαθημάτων Αγγλικά Ι, Αγγλικά ΙΙ, Αγγλικά ΙΙΙ και Αγγλικά-Ορολογία: Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2020

Η εξέταση των μαθημάτων Αγγλικά Ι, Αγγλικά ΙΙ, Αγγλικά ΙΙΙ θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 1/09/2020, από τις 12:00 έως τις 16:00. Η εξέταση θα είναι προφορική.

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να εξεταστούν στα παραπάνω μαθήματα να ακολουθήσουν τις παρακάτω οδηγίες:
1. Αγγλικά Ι: Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα Αγγλικά Ι να εισέλθουν στην πλατφόρμα ΖΟΟΜ (η πρόσκληση ακολουθεί παρακάτω) από τις 12:00 έως τις 12:10 και να ενημερωθούν για την ακριβή ώρα της εξέτασής τους από τον διδάσκοντα.
Topic: Εξέταση μαθημάτων Αγγλικά Ι, Αγγλικά ΙΙ & Αγγλικά ΙΙΙ: Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2020

Time: Sep 1, 2020 12:00 PM Athens

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/99995172184?pwd=akNuQm45MnR4U3c2bWM2QjVRV0RHQT09
Meeting ID: 999 9517 2184
Passcode: 895860

2. Αγγλικά ΙΙ: Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα Αγγλικά ΙΙ να εισέλθουν στην πλατφόρμα ΖΟΟΜ (η πρόσκληση ακολουθεί παρακάτω) από τις 12:15 έως τις 12:25 και να ενημερωθούν για την ακριβή ώρα της εξέτασής τους από τον διδάσκοντα.
Topic: Εξέταση μαθημάτων Αγγλικά Ι, Αγγλικά ΙΙ & Αγγλικά ΙΙΙ: Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2020

Time: Sep 1, 2020 12:00 PM Athens

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/99995172184?pwd=akNuQm45MnR4U3c2bWM2QjVRV0RHQT09
Meeting ID: 999 9517 2184
Passcode: 895860

3. Αγγλικά ΙΙΙ: Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα Αγγλικά ΙΙΙ να εισέλθουν στην πλατφόρμα ΖΟΟΜ (η πρόσκληση ακολουθεί παρακάτω) από τις 12:30 έως τις 12:40 και να ενημερωθούν για την ακριβή ώρα της εξέτασής τους από τον διδάσκοντα.
Topic: Εξέταση μαθημάτων Αγγλικά Ι, Αγγλικά ΙΙ & Αγγλικά ΙΙΙ: Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2020

Time: Sep 1, 2020 12:00 PM Athens

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/99995172184?pwd=akNuQm45MnR4U3c2bWM2QjVRV0RHQT09
Meeting ID: 999 9517 2184
Passcode: 895860

4. Αγγλικά-Ορολογία: Η εξέταση του μαθήματος Αγγλικά-Ορολογία θα γίνει με απαλλακτική εργασία (βλ. ανακοίνωση στον σύνδεσμο http://tab.ionio.gr/el/node/4266).
Η προθεσμία αποστολής της εργασίας είναι η καταληκτική ημερομηνία της εξεταστικής Σεπτεμβρίου.

Καλή επιτυχία!

Date: 2020-08-31 - 2020-09-05

1η ανακοίνωση:

Εξετάσεις Γαλλικών Ι, ΙΙ, ΙΙΙ

Τα μαθήματα Γαλλικών και των τριών εξάμήνων θα εξεταστούν την 1η Σεπτεμβρίου και ώρα 12.00.
Η εξέταση θα γίνει όπως και στην εξεταστική του Ιουνίου: αποστολή των θεμάτων στο μέηλ των φοιτητών. Για τον λόγο αυτό παρακαλούνται οι φοιτητές που πρόκειται να εξεταστούν στα μαθήματα να στείλουν μέηλ στη διδάσκουσα κα Ελένη Μωραΐτη (moraiti@ionio.gr) με το όνομά τους, αριθμό μητρώου και το εξάμηνο του μαθήματος (Α, Β, Γ).

Ο κωδικός ZOOM για την εξέταση του μαθήματος είναι ο εξής:

Topic: Français I, Français II, Français III
Time: Sep 1, 2020 12:00

https://us04web.zoom.us/j/72556820126?pwd=d2t4YWRTeTd6bSs5WUJCRjY4bHZsd…

Meeting ID: 725 5682 0126
Passcode: 7NM2VL

Η Διδάσκουσα
Ελένη Μωραΐτη
ΕΔΙΠ ΤΞΓΜΔ

Ανακοίνωση 2η

Εξετάσεις στο μάθημα Γαλλικά IV-ΟΡΟΛΟΓΙΑ

Το μάθημα Γαλλικά IV-ΟΡΟΛΟΓΙΑ θα εξεταστεί την 1η Σεπτεμβρίου και ώρα 14.00.
Η εξέταση θα γίνει όπως και στην εξεταστική του Ιουνίου: αποστολή των θεμάτων στο μέηλ των φοιτητών. Για τον λόγο αυτό παρακαλούνται οι φοιτητές που πρόκειται να εξεταστούν στα μαθήματα να στείλουν μέηλ στη διδάσκουσα κα Ελένη Μωραΐτη (moraiti@ionio.gr) με το όνομά τους και Αριθμό Μητρώου.

Ο κωδικός της εξέταστης είναι ο εξής:

Topic: Français IV-TERMINOLOGIE
Time: Sep 1, 2020 14:00

https://us04web.zoom.us/j/74005434244?pwd=TFZ0R2NQRGJyZjRiS3JyV09xVmlnU…

Meeting ID: 740 0543 4244
Passcode: nc8RCx

Η Διδάσκουσα
Ελένη Μωραΐτη
ΕΔΙΠ ΤΞΓΜΔ

Date:

Η γραπτή εξέταση και η διενέργεια προσωπικής συνέντευξης των υποψηφίων φοιτητών/φοιτητριών για το ΠΜΣ «Διαχείριση και Ανάδειξη Πολιτιστικής Πληροφορίας» θα πραγματοποιηθούν από την 14η Σεπτεμβρίου. Με νεότερη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ΤΑΒΜ θα ανακοινωθούν οι ημερομηνίες και η ώρα καθώς και ο τρόπος διεξαγωγής των εισαγωγικών εξετάσεων.

Συνημμένο Μέγεθος
ανακοίνωση ΠΜΣ.docx 10.95 KB
Date:

Αγαπητοί φοιτητές/ τριες,

σε συνέχεια σχετικών αποφάσεων, από το Σάββατο 22/08/2020 μέχρι και την Κυριακή 30/08/2020 το βράδυ, είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ – ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ – να δηλώσετε στην ειδικά διαμορφωμένη εφαρμογή https://exams.ionio.gr τα Μαθήματα, στα οποία έχετε εγγραφεί και προτίθεστε να δώσετε εξετάσεις.

Επισημάνσεις:

• Παρακαλούμε πολύ να δηλώσετε μόνο τα Μαθήματα στα οποία πραγματικά σκοπεύετε να συμμετάσχετε κι όχι όλα αδιακρίτως, ώστε να διευκολυνθεί ο προγραμματισμός των εξετάσεων εκ μέρους της γραμματείας και των διδασκόντων.
• Για οποιοδήποτε ζήτημα ή πρόβλημα δήλωσης Μαθημάτων (π.χ. δεν εμφανίζεται κάποιο μάθημα στις επιλογές δηλώσεων της εφαρμογής ή δεν βρίσκετε τα στοιχεία σας κ.ό.κ.) πρέπει, ακολουθώντας τις οδηγίες που υπάρχουν στην εφαρμογή, να στείλετε email στη Γραμματεία μας (EMAIL: archei@ionio.gr) για να εγγραφείτε στο Μάθημα.
• Όπως μας έχουν ενημερώσει οι αρμόδιοι Τεχνικοί του Πανεπιστημίου, η «εφαρμογή έχει ένα παράθυρο συντήρησης καθημερινά μεταξύ 00:00-07:00», οπότε μπορεί να μην είναι διαθέσιμη για αυτό το χρονικό διάστημα.
• Υπάρχουν πληροφορίες στις συχνές ερωτήσεις και στις οδηγίες της φόρμας της εφαρμογής, https://exams.ionio.gr/faq.php (υπάρχει σύνδεσμος στην αρχική σελίδα)

Πέραν των παραπάνω, είναι πολύ σημαντικό να είστε σε επικοινωνία και σε συνεργασία με τους διδάσκοντες/τις διδάσκουσες των Μαθημάτων, στα οποία θα εξεταστείτε.

Date:

Η ημερομηνία εξέτασης των μαθημάτων Αυτοματοποίηση βιβλιοθηκών και τεχνολογίες της πληροφορίας και
Σημασιολογική επεξεργασία της πληροφορίας είναι 1/9/2020, Τρίτη.

Η ημερομηνία εξέτασης του μαθήματος Αρχεία και συλλογές παπύρων είναι 2/10/2020, Παρασκευή.

Οι αλλαγές έχουν ενσωματωθεί στα αρχεία του Προγράμματος της Εξεταστικής Περιόδου Σεπτεμβρίου 2020.