Skip to main content
Submitted by maurona on 13 October 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ-ΛΟΓΙΑΣ
ΑΚ.ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Για την εισαγωγή τους στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας με κατατακτήριες εξετάσεις οι υποψήφιοι εξετάζονται στα ακόλουθα 3 (τρία) μαθήματα:

1. Ιστορία 1453-1940
2. Επιστήμη της Πληροφορίας
3. Αρχές Μαθηματικών

Εξεταστέα ύλη (Βιβλιογραφία)

Για το μάθημα ΄΄Ιστορία 1453-1940΄΄:

1α. Aπόστολος Βακαλόπουλος, Νέα Ελληνική Ιστορία, 1204-1985, Εκδόσεις Βάνιας, Θεσσαλονίκη 1994, σελ. 155-419.
1β. Ν.Γ. Σβορώνος, Επισκόπηση της Νεοελληνικής Ιστορίας, Εκδόσεις θεμέλιο, Αθήνα 1994, σελ.1-156.

Για το μάθημα ΄΄Επιστήμη της Πληροφορίας΄΄:

1. Γ. Δ. Μπώκος, Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφόρησης, Εκδόσεις Παπασωτη-ρίου, Αθήνα 2001.

Για το μάθημα ΄΄Αρχές Μαθηματικών΄΄:

1. Χατζηκυριάκου, Κ. (2008), «Αριθμοί, Σύνολα, Σχήματα: Μαθηματικά για τη δασκάλα και τον δάσκαλο», Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σοφία.
2. Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Γ΄ Ενιαίου Λυκείου.
3. Seymoyr Lipschutz, Marc Lars Lipson, Σειρά : Schaum, Θεωρία και προβλήματα στα διακριτά μαθηματικά, εκδόσεις Τζιόλα 2003.

Πιο αναλυτικά η ύλη για το μάθημα ΄΄Αρχές Μαθηματικών΄΄:

- Δεκαδικοί Αριθμοί (Πράξεις, Μονάδες Μέτρησης: Μήκους-Εμβαδού-Όγκου-Χρόνου, Ποσοστά, Ποσά: Ανάλογα- Αντίστροφα).
- Πραγματικοί Αριθμοί (Πράξεις, Δυνάμεις, Ρίζες, Ε.Κ.Π. και Μ.Κ.Δ.)
- Γεωμετρία [Επίπεδα Σχήματα (Εμβαδόν και Περίμετρος: Τρίγωνου-Παραλληλογράμμου - Τραπεζίου- Κύκλου, Ισότητα και Ομοιότητα Τριγώνων, Πυ-θαγόρειο Θεώρημα, Στερεά Σχήματα (Μέτρηση: Κύβου- Παραλληλεπίπεδου- Πυ-ραμίδας -Κύλινδρου –Κώνου- Σφαίρας.)].
- Λογική (Λογικές Προτάσεις, Πίνακας Αληθείας, Λογικοί Σύνδεσμοι, Νόμοι De Morgan, Ταυτολογία), Προτασιακός Τύπος, Καθολικός ποσοδείκτης Υπαρξιακός ποσοδείκτης.
- Σύνολα (Παραδείγματα, Ισότητα Συνόλων), Υποσύνολα (Ιδιότητες), Δυναμοσύνο-λο, Πράξεις συνόλων (Ένωση, Τομή, Διαφορά) Συναρτήσεις (Ορισμός, Πράξεις, Γραφική Παράσταση).
- Στατιστική (Πληθυσμός, Μεταβλητές, Μέτρα: Θέσης –Διασποράς).
- Πιθανότητες (Ορισμός: Κλασικός-Αξιωματικός, Κανόνες Λογισμού, Συνδυαστική: Βασική Αρχή Απαρίθμησης-Διατάξεις-Συνδυασμοί).

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι όλων των ανωτέρω κατηγοριών, θα πρέπει να αποστείλουν ηλε-κτρονικά από 1 έως και 15 Νοεμβρίου 2020, στη Γραμματεία του Τμήματος (στο e-mail : archei@ionio.gr) τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Αίτηση του ενδιαφερομένου.
β) Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυ-χιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφό-ρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτ-λου σπουδών.

Εξετάσεις

Στο άρθρο 3 παράγραφος 3 της Υ.Α. Φ1/192329/Β3 (ΦΕΚ 3185/16-12-2013, τ. Β΄) ορίζεται ότι: «οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους, ενώ το πρόγραμμα εξετάσεων ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος υποδοχής τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος».
Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, στην έδρα του Τμήματος Αρ-χειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Μουσειολογίας στην Κέρκυρα, κατά το χρονικό διά-στημα από 1 έως και 20 Δεκεμβρίου 2020.

Οι ακριβείς ημερομηνίες θα ανακοινωθούν τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την εξέταση του πρώτου μαθήματος.

Oι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης, στις αίθουσες του κτιρίου του Τμήμα-τος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας , Ιωάννου Θεοτόκη 72, στην Κέρκυρα και θα τηρηθούν όλοι οι απαραίτητοι κανόνες υγιεινής, στο πλαίσιο της απο-φυγής της μετάδοσης του Covid-19.

Eπισυνάπτεται η αίτηση, η οποία θα συμπληρωθεί από τους ενδιαφερομένους και θα αποσταλεί μόνο ηλεκτρονικά στο e-mail της Γραμματείας του Τμήματος ; archei@ionio.gr

Από την Γραμματεία του Τμήματος

Publishing date
-