Skip to main content
Submitted by maurona on 10 April 2020

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αρμόδια Υπάλληλος : Μαρία Μαυρωνά
Κέρκυρα, 10/4/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ/ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΑΝΟΜΩΝ

Σε συνέχεια της δημοσίευσης της ΚΥΑ υπ' αριθμ. 44726/Ζ1/09.04.2020 (ΦΕΚ Β' 1271) (https://eudoxus.gr/Files/FEK_1271B_09.04.2020.pdf), σας ενημερώνουμε ότι η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων προς όλους τους δικαιούχους φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Α.) για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, λόγω των έκτακτων μέτρων για αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, θα πραγματοποιηθεί με κατ' οίκον διανομή αυτών κατά παρέκκλιση της παραγράφου 5 του άρθρου 2 της με αριθμ. 125766/Ζ1/28.7.2016 απόφασης.

Σύμφωνα με την εκδοθείσα εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (https://eudoxus.gr/files/Egkiklios_Dianomi_Earinou_2019-20.pdf), οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν με τη νέα διαδικασία την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020 και θα ολοκληρωθούν την Κυριακή 26 Απριλίου 2020. Επισημαίνεται ότι μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας *δεν* θα είναι δυνατό να υποβληθεί καμία νέα δήλωση ή να τροποποιηθεί κάποια ήδη υποβληθείσα.

Στη δήλωσή τους οι φοιτητές, θα πρέπει να συμπληρώσουν όλα τα απαιτούμενα πεδία της "Υποχρεωτικής Δήλωσης Διεύθυνσης" για την κατ' οίκον παράδοση των συγγραμμάτων που θα επιλέξουν.

Η κατ'οίκον παράδοση των δηλωθέντων συγγραμμάτων από τους εκδοτικούς οίκους, θα ξεκινήσει την Δευτέρα 27 Απριλίου 2020 και θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020.

Σε περίπτωση που η Γραμματεία ενός Τμήματος έχει ορίσει μεταγενέστερη ημερομηνία
έναρξης ή προγενέστερη ημερομηνία λήξης της υποβολής δηλώσεων διδακτικών συγγραμμάτων, θα ισχύσει η τιθέμενη από τη Γραμματεία κάθε Τμήματος ημερομηνία, μόνο υπό την προϋπόθεση ότι αυτή είναι εντός της ως άνω τιθέμενης προθεσμίας.

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η κατ΄οίκον παράδοση των διδακτικών συγγραμμάτων κάθε φοιτητής οφείλει να δηλώσει μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΥΔΟΞΟΣ» τον τόπο παράδοσης στον οποίο επιθυμεί να του παραδοθούν τα διδακτικά συγγράμματα που έχει επιλέξει. Ως τόπος κατ΄οίκον παράδοσης δύναται να ορισθεί οποιαδήποτε περιοχή εντός της ελληνικής επικράτεια και την Κύπρο.

Για τον λόγο αυτό, οι δικαιούχοι φοιτητές, συμπεριλαμβανομένων των Κυπρίων φοιτητών, καλούνται να δηλώσουν τον «τόπο παράδοσης», συμπληρώνοντας τα πεδία της «Υποχρεωτικής Δήλωσης Διεύθυνσης», και συγκεκριμένα: Οδό, Αριθμό, ΤΚ, Περιοχή, Καλλικρατικό Δήμο, Περιφερειακή Ενότητα, Χώρα, ενώ παράλληλα καλούνται να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους (κινητό τηλέφωνο και e-mail).

Διευκρινίζεται ότι η διαδικασία της διανομής των συγγραμμάτων του εαρινού εξαμήνου
ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 υλοποιείται και ολοκληρώνεται με τους όρους της ως άνω Κοινής Υπουργικής Απόφασης, και στην περίπτωση που η χώρα επανέλθει σε συνθήκες κανονικότητας και η εκπαιδευτική διαδικασία με φυσική παρουσία ξεκινήσει εκ νέου.
Τέλος, επισημαίνεται ότι η μη διανομή διδακτικών συγγραμμάτων ή η διανομή συγγραμμάτων που εμφανίζουν διαφορές από την ανάρτηση τους στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ», εκτός από προβλήματα τα οποία προκαλούν στην εκπαιδευτική διαδικασία, ενδέχεται να οδηγήσουν και στην επιβολή κυρώσεων προς τους εκδοτικούς οίκους από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, με μερική ή ολική διαγραφή τίτλων ανά περίπτωση, αφού συνιστούν παραβίαση των όρων σύμβασης με την υπηρεσία «ΕΥΔΟΞΟΣ» και της σχετικής νομοθεσίας.

Επισυνάπτεται η σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Από την Γραμματεία του Τμήματος

Publishing date
-