Skip to main content
Reset
Date: 2019-12-23 - 2020-01-12

Kαλούνται οι επιτυχόντες των κατατακτηρίων εξετάσεων να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη αίτηση εγγραφής τους στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας ,αποστέλλοντάς την μαζί με ένα αντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας καθώς και ένα αντίγραφο της αναλυτικής τους βαθμολογίας από το Τμήμα προέλευσής τους, στο e-mail: maurona@ionio.gr, ή στο fax : 26610-87433.

Date: 2018-10-18 - 2018-12-25

Οι ενδιαφερόμενοι , θα πρέπει να υποβάλουν από 1 έως και 15 Νοεμβρίου 2018, στη Γραμματεία του Τμήματος τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Αίτηση του ενδιαφερομένου.
β) Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

Εξετάσεις

Στο άρθρο 3 παράγραφος 3 της Υ.Α. Φ1/192329/Β3 (ΦΕΚ 3185/16-12-2013, τ. Β΄) ορίζεται ότι: «οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους, ενώ το πρόγραμμα εξετάσεων ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος υποδοχής τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος».
Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, στην έδρα του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Μουσειολογίας στην Κέρκυρα, κατά το χρονικό διάστημα από 1 έως και 20 Δεκεμβρίου 2018.
Οι ακριβείς ημερομηνίες θα ανακοινωθούν τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την εξέταση του πρώτου μαθήματος.

Επισυνάπτουμε την αίτηση που θα συμπληρώσουν οι ενδιαφερόμενοι για τη συμμετοχή τους στις Κατατακτήριες εξετάσεις του ΤΑΒΜ.

Από την Γραμματεία του Τμήματος