Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Εκλογἠ - εξέλιξη - μονιμοποίηση μελών ΔΕΠ

Submitted by maurona on 2 April 2020

Ορισμός τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για τη μονιμοποίηση της Λέκτορος με θητεία κας Μαριέττας Μινώτου στο Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, στη βαθμίδα του Λέκτορα και στο γνωστικό αντικείμενο «Θεσμοί Διοίκησης και Παραγωγή Αρχείων στην Ευρωπαϊκή Ένωση»

Submitted by maurona on 2 April 2020

Ορισμός τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για τη μονιμοποίηση της Επίκουρου Καθηγήτριας με θητεία κας Μυρτώς Μαλούτα στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο «Ελληνική Παπυρολογία»

Submitted by maurona on 20 March 2020

Ορισμός τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για τη μονιμοποίηση της Λέκτορος με θητεία κας Μαριέττας Μινώτου στο Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, στη βαθμίδα του Λέκτορα και στο γνωστικό αντικείμενο «Θεσμοί Διοίκησης και Παραγωγή Αρχείων στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Submitted by maurona on 17 February 2020

Ορισμός τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την πλήρωση μιας θέσης μέλους Δ.Ε.Π. στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο «Μουσειολογία: Ανάδειξη αρχαιολογικών αγαθών»

Submitted by maurona on 17 February 2020

Ορισμός τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την πλήρωση μιας θέσης μέλους Δ.Ε.Π. στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, Καθηγητή πρώτης βαθμίδας και στο γνωστικό αντικείμενο «Δίκαιο της Πληροφορίας με έμφαση στα Πνευματικά Δικαιώματα και την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων»

Subscribe to εξελίξεις μελών ΔΕΠ