Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Έτσι χαρακτηρίζουμε νέα που αναφέρονται γενικά στο Τμήμα, ασχέτως κύκλου σπουδών

Submitted by maurona on 13 November 2019

Πρόγραμμα EPFIME project που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+/ βασική δράση 3 “Support to the implementation of EHEA reforms - 2018-2020” και υλοποιείται από το Υπουργείο Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Βελγίου/Φλαμανδική Κοινότητα, σε συνεργασία με το Κέντρο Υποστήριξης για την ενσωμάτωση στον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης της Φλάνδρας, φοιτητών ΑΜΕΑ και αρμοδίων στελεχών Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Subscribe to Γενικά νέα Τμήματος