Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Μιχάλης Σφακάκης (Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος)
Faculty
Αναπληρωτής Καθηγητής, Θεωρία και Πρακτική της Θεματικής Ανάλυσης και Οργάνωσης της Πληροφορίας
Εκπαίδευση

Γεννήθηκε στο Ηράκλειο - Κρήτης το 1961. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης (1982) και κάτοχος Διδακτορικού διπλώματος στη βιβλιοθηκονομία και επιστήμη της πληροφορίας από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο (2010). Διατέλεσε Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Δεκέμβριος 2017 - Σεπτέμβριος 2020). Εργάστηκε για περισσότερα από είκοσι χρόνια στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών ως επικεφαλής ομάδας για την ανάπτυξη συστημάτων αυτοματισμού Βιβλιοθηκών. Είναι κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συμμετέχει σε επιστημονικές επιτροπές διεθνών συνεδρίων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην οργάνωση, διαχείριση και ένταξη της πληροφορίας και των δεδομένων Βιβλιοθηκών στο περιβάλλον του σημασιολογικού ιστού καθώς και στη διαλειτουργικότητά τους με Αρχεία και Μουσεία.

Phone