Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Αναπληρωτής Καθηγητής, Βιβλιομετρία
O Σώζων Παπαβλασόπουλος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στον τομέα της Βιβλιομετρίας στο Τμήμα Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Έλαβε το πτυχίο του Μαθηματικού από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το (1978), Το μεταπτυχιακό δίπλωμα του (M. Sc) από το πανεπιστήμιο Brunel του Λονδίνου (1980) και το διδακτορικό του δίπλωμα από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο (2007). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την Ιατρική Πληροφορική, το Σημασιολογικό Ιστό-μεταδεδομένα, την Στατιστική, τα Κοινωνικά Δίκτυα και την Αναγνώριση Προτύπων. Ο Δρ Παπαβλασόπουλος έχει συμμετάσχει σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ελλάδα ή την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Είναι μέλος διαφόρων τεχνικών επιτροπών και ομάδων εργασίας με το θέματα που σχετίζονται με Βιβλιομετρία και Στατιστική. Είναι μέλος της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, του Ελληνικού Στατιστικού Ινστιτούτου και της Ελληνικής Εταιρείας Πληροφορικής
Καθηγητής, Σημασιολογική Επεξεργασία της Πληροφορίας
Γεννήθηκε στην Κέρκυρα το 1961, σπούδασε Φυσικές Επιστήμες στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1985), και πήρε διδακτορικό τίτλο σπουδών στην Πληροφορική (2003) από το Πανεπιστήμιο Πειραιά. Κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών έχει διδάξει αυτοδυνάμως μαθήματα στα γνωστικά αντικείμενα της Επιστήμης της Πληροφόρησης και των Τεχνολογιών της Πληροφορίας σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Ιονίου Πανεπιστημίου. Είναι κύριος αρθρογράφος και συν-αρθρογράφος 40 δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδρίων
Καθηγητής, Αρχαία Ελληνική Γραµµατεία
Ὁ Θεόδωρος Γ. Παππᾶς σπούδασε Ἱστορία (πτυχίο 1983) στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Bordeaux καὶ Κλασικὴ Φιλολογία στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Montpellier (Ph.D. 1989). Ἔχει διδάξει στὰ Πανεπιστήμια Aix-en-Provence, Θεσσαλίας καὶ στὸ Ἑλληνικὸ Ἀνοικτὸ Πανεπιστήμιο. Ἀπὸ τὸ 2007 εἶναι πρωτοβάθμιος Καθηγητὴς τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γραμματείας στὸ Τμῆμα Ἀρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας τοῦ Ἰονίου Πανεπιστημίου, ὅπου ὑπηρετεῖ ἀπὸ τὸ 1989. Διευθύνει τὸ Ἐργαστήριο Τεκμηρίωσης Ἱστορικῆς καὶ Πολιτιστικῆς Κληρονομιᾶς. Εἶναι συγγραφέας τῶν βιβλίων: Anthropologie de la comédie grecque ancienne (διδ. διατριβή, Montpellier 1989), ἐκδ. Ἀναστασάκης, Ἀθήνα 1990 Ὁ φιλόγελως Ἀριστοφάνης, ἐκδ. Καρδαμίτσα, Ἀθήνα 1994· Θεατρικὲς πα­ραστάσεις στὴν ἀρχαία Κέρκυρα. Ἵδρυση τῶν Διονυσίων, ἐκδ. Καρδαμίτσα, Ἀθήνα 1996· Τοπικὴ Ἱστορία Γ΄ Γυμνασίου. Βιβλίο ἐκπαιδευτικοῦ (ἀπὸ κοινοῦ μὲ τὸν Καθηγητὴ Σπῦρο Ἀσωνίτη), ἐκδ. Ο.Ε.Δ.Β., Ἀθήνα 2006·Προσεγγίσεις στὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ παιδεία. Ἀπὸ τὸν Ὅμηρο ὣς τὸν Ἰσο­κράτη, ἐκδ. Καρδαμίτσα, Ἀθήνα 2007· Ἡ μεθοδολογία τῆς ἐπιστημονικῆς ἔρευνας στὶς ἀνθρωπιστικὲς ἐπιστῆμες, 2η ἔκδοση ἀναθεωρημένη, μὲ προσθῆκες καὶ διορθώσεις, ἐκδ. Καρδαμίτσα, Ἀθήνα 2016. Ἔχει ἐπιμεληθεῖ τὴν ἔκδοση τῶν συλλογικῶν τόμων: Κέρκυρα. Ἐγχειρίδιο Τοπικῆς Ἱστορίας, ἐκδ. Παιδαγωγικὸ Ἰνστιτοῦτο, Ἀθήνα 2000· Ἑλληνικὴ παρουσία στὴν Κάτω Ἰταλία καὶ Σικελία, Πρακτικὰ Διεθνοῦς Συνεδρίου, ἐκδ. Ἀπόστροφος, Κέρκυρα 2000· Ἀττικὴ κωμωδία. Πρόσωπα καὶ προ­σεγγίσεις (ἐπιμ. ἀπὸ κοινοῦ μὲ τὸν Καθηγητὴ Ἀ.Γ. Μαρκαντωνᾶτο), ἐκδ. Gutenberg, Ἀθήνα 2011. Ἐπίσης, ἔχει ἐκπονήσει σειρὰ μελετῶν σχετικὰ μὲ ποικίλα ἀρχαιογνωστικὰ θέματα καὶ ἔχει συμμετάσχει μὲ ἀνακοινώσεις σὲ ἑλληνικὰ καὶ διεθνῆ συνέδρια. Στὰ ἐπιστημονικά του ἐνδιαφέροντα περιλαμβάνονται ἡ Ἀρχαία Ἑλληνικὴ Λογοτεχνία, ἡ Ἀττικὴ Κωμωδία, ἡ Ἀνθρωπολογία τῆς Ἀρχαίας Ἑλλάδας, ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπιγραφικὴ καὶ ἡ Ἀρχαία Ἑλληνικὴ Θρησκεία
Καθηγητής, Πληροφορική με έμφαση στην Ηλεκτρονική Δημοσίευση και τις Ψηφιακές Βιβλιοθήκες
Γεννήθηκε στα Χανιά το 1964, σπούδασε Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, και πήρε μεταπτυχιακό (1987) και διδακτορικό (1990) τίτλο σπουδών στην Επιστήμη των Υπολογιστών από το Πανεπιστήμιο του Princeton. Κατά το παρελθόν έχει εργασθεί για το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Ίδρυμα Έρευνας και Τεχνολογίας στην Ελλάδα, καθώς και για το Μ.Ι.Τ. των Η.Π.Α.
gergatsoulis
Καθηγητής, Πληροφορική με έμφαση στις Βάσεις Δεδομένων και τη διαχείριση Μεταδεδομένων
Γεννήθηκε στην Κάρπαθο το 1961. Σπούδασε Φυσική (Πανεπιστήμιο Αθηνών 1983) και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στον Ηλεκτρονικό Αυτοματισμό (Πανεπιστήμιο Αθηνών 1986). Αναγορεύτηκε διδάκτορας Πληροφορικής (Πανεπιστήμιο Αθηνών 1994) έχοντας εκπονήσει τη διδακτορική του διατριβή με υποτροφία στο Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.& Τ.) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». Εργάστηκε στο Ι.Π.&Τ. του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» ως συνεργαζόμενος ερευνητής, ενώ δίδαξε επί σειρά ετών ως συμβασιούχος στα τμήματα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιά, στο τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας και στο Γενικό Τμήμα Μαθηματικών του ΤΕΙ Πειραιά
Καθηγητής, Πληροφοριακά Συστήµατα Βιβλιοθηκών και Αρχείων
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964, σπούδασε Πληροφορική (1987) και έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα (1992), ως Ειδικός Μεταπτυχιακός Υπότροφος, από το Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Πριν διορισθεί στο Ιόνιο Παν/μιο είχε εργασθεί στο Εθνικό Κέντρο Ερευνας στις Φυσικές Επιστήμες «Δημόκριτος», στην ΕΤΒΑ, ενώ πρόσφατα συνεργάζεται με τη Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά»
Καθηγητής, Βιβλιολογία – Βιβλιογραφία
Γεννήθηκε το 1956 στο Καστρί της ορεινής Κυνουρίας· εκεί τελείωσε και το εξατάξιο Γυμνάσιο. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών κλασική φιλολογία και από το 1980 στράφηκε προς την Βιβλιογραφία, την Ιστορία του Βιβλίου και τη Νεοελληνική Ιστορία. Δίδαξε για δύο δεκαετίες σε δημόσια λύκεια, εκπόνησε διδακτορική διατριβή στο Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου και από το 2003 διδάσκει μαθήματα σχετικά με το βιβλίο ως υλικό αντικείμενο στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας.
Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιστορία του Νεοελληνικού Κράτους και των Θεσμών του
Ο Διονύσιος Μοσχόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1956. Πραγματοποίησε τις προπτυχιακές σπουδές του στο Πανεπιστήμιο Αθηνών απ' όπου έλαβε πτυχίο Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών και πτυχίο Νομικής. Ακολούθως σπούδασε ιστορία στο Πανεπιστήμιο Πάνθεον-Σορβόννη (Παρίσι), και έλαβε το μεταπτυχιακό (DEA) και διδακτορικό του δίπλωμα (Doctorat nouveau regime). Υπηρέτησε αρχικά ως Λέκτορας και εν συνεχεία ως Επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου κατά την περίοδο 1995-2007. Έχει διδάξει σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Επίσης έχει εργαστεί ως μέλος Σ.Ε.Π. (Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό) στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Έχει συνεργαστεί σε ποικίλα ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα. Είναι μέλος της Ομάδας Ιστορίας της Διοίκησης του Διεθνούς Ινστιτούτου Διοικητικών Επιστημών. Έχει δημοσιεύσει μελέτες για την ιστορία της δημόσιας διοίκησης και των θεσμών του νεοελληνικού κράτους, την ιατρική ιστορία των Ιόνιων νησιών, τους πολιτικούς κρατούμενους του εμφυλίου πολέμου (1946D1949), την ιστορία της εκπαίδευσης, την διοικητική πληροφορία κα. Από τον Ιούλιο του 2012 υπηρετεί εκ νέου ως μόνιμος Επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου και διδάσκει το γνωστικό αντικείμενο "Ιστορία του Νεοελληνικού Κράτους και των Θεσμών του". H πρόσφατη έρευνά του αναφέρεται στον θεσμό του όρκου στην υπηρεσία και στο φαινόμενο της πολιτικής βίας στο ελληνικό κράτος.
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Δίκαιο της πληροφορίας με έμφαση στην πνευματική ιδιοκτησία και την προστασία των προσωπικών δεδομένων
Εισήλθε πρώτη στη Νομική Σχολή Αθηνών και σε όλες τις ανώτατες σχολές. Αποφοίτησε το 1990, σε πρώτη θέση με Άριστα. Διεξήγαγε μεταπτυχιακές σπουδές στα νομικά στο Πανεπιστήμιο του Cambridge της Αγγλίας και του Yale Law School, των ΗΠΑ. Το 1999 ορκίστηκε διδάκτορας της Νομικής Σχολής Αθηνών (Άριστα). Το 2000-2001 διορίστηκε Faculty Fellow στο Center for Ethics, Kennedy School of Government του Πανεπιστημίου του Harvard των ΗΠΑ. Διορίστηκε λέκτορας στο ΤΑΒ το 2005
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πολιτική και Εκδοτική του Βιβλίου
Γεννήθηκε στη Αθήνα. Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας, ΕΚΠΑ και εκπόνησε διδακτορική διατριβή για το έντυπο ελληνικό βιβλίο στο τμήμα Ιστορίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Είναι συγγραφέας ενός βιβλίου για την εκδοτική βιομηχανία, έχει επιμεληθεί επιστημονικά μια έκδοση, και έχει δημοσιεύσει άρθρα σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά. Έχει συμμετάσχει σε διεθνή συνέδρια. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά της είναι: πολιτική και εκδοτική του βιβλίου, ιστορία της εκδοτικής βιομηχανίας, αισθητική του εντύπου βιβλίου, αναγνωστική πολιτική, ιστορία της ανάγνωσης
Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής, Οργάνωση και Διοίκηση υπηρεσιών Πληροφόρησης
Γεννήθηκε στη Αθήνα το 1971, σπούδασε εφαρμοσμένα μαθηματικά (1994) και εκπόνησε διδακτορική διατριβή (2000) στην διοίκηση παραγωγής στο Πανεπιστήμιο του Birmingham. Εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή με υποτροφία. Κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών έχει διδάξει αυτοδυνάμως μαθήματα στα γνωστικά αντικείμενα της διοίκησης και της διοίκησης ποιότητας σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Πανεπιστημίου Αθηνών, του ΕΑΠ και του Α-Τ.Ε.Ι. Πειραιά
Επίκουρος Καθηγητής, Μουσειολογία: σύνθεση και αξιοποίηση μουσειακών χώρων με χρήση ψηφιακής τεχνολογίας
Ο Γεώργιος Απ. Παπαϊωάννου γεννήθηκε στα Ιωάννινα. Αριστούχος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με μεταπτυχιακές σπουδές και διδακτορική διατριβή στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (με υποτροφία στο University College London και στο King’s College London), ειδικεύτηκε στην προβολή του πολιτισμικού αποθέματος και σε εφαρμογές νέων τεχνολογιών στην αρχαιολογία, στη μουσειολογία και στον πολιτισμό. Από το 2009 ανήκει στο Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό του Ιονίου Πανεπιστημίου και του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, όπου σήμερα υπηρετεί στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μουσειολογία – σύνθεση και αξιοποίηση μουσειακών χώρων με χρήση ψηφιακής τεχνολογίας». Ο Γεώργιος Απ. Παπαϊωάννου διευθύνει και συμμετέχει σε διεθνή χρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα, σε διεθνή έργα πολιτισμικών εργασιών και σε μουσειολογικές δράσεις στη Μεσόγειο και στον αραβικό κόσμο (Ελλάδα, Κύπρο, Συρία, Ιορδανία, Ομάν), όπου έχει ιδρύσει και οργανώσει μουσεία και μουσειακούς χώρους. Έχει ευρύ και βραβευμένο επιστημονικό και διοικητικό έργο. Έχει διδάξει σε πανεπιστήμια της Ελλάδας (Ιόνιο, Πατρών, Ιωαννίνων) και του εξωτερικού (Λονδίνου, Αδελαΐδας, Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου) και δίδει έμφαση στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω εφαρμογών των νέων τεχνολογιών. Υπήρξε εκπαιδευτικός και Διευθυντής σχολείου στην Ελληνική παροικιακή εκπαίδευση Μ. Βρετανίας. Είναι Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Σπουδών Εγγύς Ανατολής (HSNES) και μέλος του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM)
Επίκουρος Καθηγήτρια, Βιβλιοθηκονομία: Πρότυπα και συστήματα επεξεργασίας και οργάνωσης τεκμηρίων
Αποφοίτησε από τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το 1999 και εκπόνησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών απ’ όπου έλαβε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης το 2002 και Διδακτορικό Δίπλωμα το 2006. Το επιστημονικό πεδίο έρευνάς στης εστιάζει σε θέματα Υπολογιστικής Γλωσσολογίας και εφαρμογές θεματικής ανάλυσης και επεξεργασίας ηλεκτρονικών κειμένων. Το έργο της έχει δημοσιευθεί σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων και περιοδικών. Ακόμη, έχει διατελέσει ως μέλος της κριτικής και οργανωτικής επιτροπής διεθνών συνεδρίων και συμμετέχει στην επιτροπή αξιολόγησης του Προγράμματος eContentPlus της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
Επίκουρος Καθηγητής, Μουσειολογία: ανάδειξη αρχαιολογικών αγαθών
Πτυχιούχος του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το 1989, και διδάκτωρ Κλασικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου του Μονάχου το 1997. Μετά τη θητεία μου στο Υπουργείο Πολιτισμού/Γ’ ΕΠΚΑ (1997-2001) εργάστηκα στο Μουσείο Μπενάκη ως ερευνητής και επιστημονικός συνεργάτης του Διευθυντή κ. Άγγελου Δεληβορριά (2002-2013). Από το 2003 διδάσκω ως μέλος ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και από το 2006 στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο όπου το 2010 εκλέχθηκα μέλος ΔΕΠ στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας. Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος Αμυκλών από το 2005 διευθύνω τις ανασκαφικές εργασίες στο Σπαρτιατικό ιερό του Αμυκλαίου Απόλλωνα. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και οι δημοσιεύσεις μου επικεντρώνονται σε ζητήματα σχετικά με την ελληνορωμαϊκή γλυπτική, την ρωμαϊκή Ελλάδα και τη σημασία των αρχαίων ιερών διαχρονικά, καθώς και σε μουσειολογικά θέματα με επίκεντρο την ανάδειξη και διαχείριση αρχαιολογικών αγαθών. Είμαι αντεπιστέλλον μέλος του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου, καθώς και συνιδρυτής και μέλος της επιστημονικής επιτροπής του «Ρωμαϊκού Σεμιναρίου» στην Αθήνα.
Επίκουρος Καθηγήτρια (σε άδεια έως 14/6/2017), Ελληνική Παπυρολογία
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1978. Σπούδασε Κλασική Φιλολογία στο University College του Λονδίνου και έλαβε διδακτορικό δίπλωµα στην Ελληνική Παπυρολογία από το Πανεπιστήµιο της Οξφόρδης. Έκανε µεταδιδακτορική άσκηση και ανέλαβε διδακτικά καθήκοντα στο Μόναχο (2003-2004) και την Οξφόρδη (2004-2008). Το 2009 ανέλαβε τη διδασκαλία δύο µαθηµάτων Ρωµαϊκής Ιστορίας ως διδάσκουσα Π.Δ. 407 στο Τµήµα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Παν/µιου Κρήτης, ενώ το 2010 διετέλεσε υπότροφος του Ιδρύµατος Μπότσαρη έχοντας ως βάση το Κέντρο Ελληνικής και Ρωµαϊκής Αρχαιότητος του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών. Το Νοέµβριο του 2010 εκλέχτηκε λέκτορας Ελληνικής Παπυρολογίας στο ΤΑΒ. Τα επιστηµονικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην Ελληνική Παπυρολογία και την Ιστορία της Ελληνορωµαϊκής Αιγύπτου
Επίκουρος Καθηγητής, Αρχειονομία
Ο Μανόλης Δρακάκης γεννήθηκε και ολοκλήρωσε τις βασικές του σπουδές στα Χανιά. Σπούδασε Ιστορία στο Ρέθυμνο, στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης (απόφοιτος του 1986). Συνέχισε τις σπουδές του στην Ρώμη, στις Σχολές Αρχειονομίας και Παλαιογραφίας του Βατικανού (Μεταπτυχιακά Διπλώματα 1987) και στην Βενετία (Κρατικά Αρχεία Βενετίας 1988-90). Το 2012 αναγορεύτηκε διδάκτορας της Σχολής των Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Εργάστηκε επί σειρά ετών ως Προϊστάμενος των Γενικών Αρχείων του Κράτους στο νομό Ηρακλείου (1993-2016), στη Σχολή Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης (2014-2018) και στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης (1993-2007, 2013-2015). Είναι επιστημονικός συνεργάτης (ερευνητής-εκδότης) της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ηρακλείου και της Εταιρείας Κυθηραϊκών Ιστορικών Μελετών. Τα επιστημονικά ενδιαφέροντα και οι δημοσιεύσεις του έχουν ως σημείο αναφοράς την Αρχειονομία, την Παλαιογραφία και την Ιστορία της Εκπαίδευσης και την Ιστορία της Κρήτης στην ύστερη περίοδο της βενετικής (16ος-17ος αι.) και της οθωμανικής κυριαρχίας (19ος – αρχές του 20ου αι.), με έμφαση στην έρευνα των αρχειακών πηγών. Είναι μέλος επιστημονικών εταιρειών, της Αρχειονομίας (Ε.Α.Ε.), και της Ιστορίας της Εκπαίδευσης (ΕΛ.Ε.Ι.Ε.) και της Ιστορίας της Κρήτης (Ε.Κ.Ι.Μ.).
Λέκτορας (σε καθεστός αναστολής καθηκόντων), Θεσµοί Διοίκησης και Παραγωγή Αρχείων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964. Πτυχιούχος της Σχολής Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών (1987). Απέκτησε διδακτορικό τίτλο από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών το έτος 2002. Διετέλεσε Προϊσταμένη του Ιστορικού Αρχείου του Ιδρύματος «Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής» την περίοδο 1992-2008. Υπήρξε υπεύθυνη των τριών έργων τεκμηρίωσης και ψηφιοποίησης αρχειακού υλικού που υλοποιήθηκαν στο Ιστορικό Αρχείο του προαναφερθέντος Ιδρύματος. Διδάσκει στο ΤΑΒ από το 2002 (Π.Δ./407), ενώ το 2005 διορίστηκε Λέκτορας. Διδάσκει επίσης σε μεταπτυχιακά τμήματα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Είναι μέλος του Δ.Σ του Διεθνούς Συμβουλίου Αρχείων (Executive Board/International Council on Archives) και Πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής Αρχείων των Κοινοβουλίων και των Πολιτικών Κομμάτων (Section for Archives of Parliaments and Political Parties - SPP) για την περίοδο 2008-2012. Στην εν λόγω επιτροπή διετέλεσε Αντιπρόεδρος την περίοδο 2004-2008. Είναι επίσης τακτικό μέλος της Εφορείας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων και Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης