Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Καθηγήτρια, Δίκαιο της πληροφορίας με έμφαση στην πνευματική ιδιοκτησία και την προστασία των προσωπικών δεδομένων
Η Μαρία Κανελλοπούλου-Μπότη είναι νομικός. Εισήλθε πρώτη στη Νομική Σχολή Αθηνών και σε όλες τις ανώτατες σχολές, ενώ αποφοίτησε το 1990, σε πρώτη θέση, με Άριστα. Διεξήγαγε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Cambridge της Αγγλίας και του Yale Law School, των ΗΠΑ. Το 1999 ορκίστηκε διδάκτορας της Νομικής Σχολής Αθηνών (Άριστα). Το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001 διορίστηκε Faculty Fellow στο Center for Ethics, Kennedy School of Government του Πανεπιστημίου του Harvard των ΗΠΑ. Διδάσκει στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο από το 1998 και διορίστηκε Λέκτορας στο ΤΑΒΜ το 2005. Έχει συγγράψει και επιμεληθεί είκοσι τρία ελληνικά και διεθνή βιβλία/μονογραφίες. Έχει δημοσιεύσει πάνω από ογδόντα άρθρα, μελέτες, εκθέσεις κ.λπ. και έχει στο ενεργητικό της πάνω από εξήντα ομιλίες (διαλέξεις, ανακοινώσεις σε συνέδρια-ημερίδες κ.λπ.). Είναι εμπειρογνώμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ίδρυσε τη σειρά διεθνών συνεδρίων International Conference on Information Law and Ethics (ICIL). Είναι επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας ‘Πληροφορία: Ιστορία, Ρύθμιση και Πολιτισμός IHRC’ του Ιονίου Πανεπιστημίου. Διορίστηκε Διευθύντρια της διεθνούς εταιρείας INSEIT (International Society for Ethics and Information Technology) τo 2015. Έχει διορισθεί εκπρόσωπος ή μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης για την Ελλάδα σε πολλές ευρωπαϊκές δράσεις. Είναι εκπρόσωπος εκ μέρους του Ιονίου Πανεπιστημίου για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα SIENNA (Stakeholder-Informed ethics for new technologies with high economic and human rights impact, H2020). Έχει διατελέσει/διατελεί Επιστημονική Υπεύθυνη σε ερευνητικά προγράμματα σε σχέση με το Δίκαιο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ενόψει του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, την Κατά Νόμο Κατάθεση στην Ιστοσυγκομιδή (Web-Archiving) έργων και τις σύγχρονες εφαρμογές δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας (WebLibLaw) και την εξαίρεση της εξόρυξης κειμένων και δεδομένων στην πνευματική ιδιοκτησία και τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. Η προσωπική της ιστοσελίδα είναι https://bottis.ihrc.gr/gr/. Η ηλεκτρονική της διεύθυνση είναι botti@otenet.gr.
Αναπληρωτής Καθηγητής, Θεωρία και Πρακτική της Θεματικής Ανάλυσης και Οργάνωσης της Πληροφορίας
Γεννήθηκε στο Ηράκλειο - Κρήτης το 1961. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης (1982) και κάτοχος Διδακτορικού διπλώματος στη βιβλιοθηκονομία και επιστήμη της πληροφορίας από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο (2010). Διατέλεσε Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Δεκέμβριος 2017 - Σεπτέμβριος 2020). Εργάστηκε για περισσότερα από είκοσι χρόνια στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών ως επικεφαλής ομάδας για την ανάπτυξη συστημάτων αυτοματισμού Βιβλιοθηκών. Είναι κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συμμετέχει σε επιστημονικές επιτροπές διεθνών συνεδρίων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην οργάνωση, διαχείριση και ένταξη της πληροφορίας και των δεδομένων Βιβλιοθηκών στο περιβάλλον του σημασιολογικού ιστού καθώς και στη διαλειτουργικότητά τους με Αρχεία και Μουσεία.
Καθηγητής, Αρχαία Ελληνική Γραµµατεία
Ὁ Θεόδωρος Γ. Παππᾶς σπούδασε Ἱστορία (πτυχίο 1983) στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Bordeaux καὶ Κλασικὴ Φιλολογία στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Montpellier (Ph.D. 1989). Ἔχει διδάξει στὰ Πανεπιστήμια Aix-en-Provence, Θεσσαλίας καὶ στὸ Ἑλληνικὸ Ἀνοικτὸ Πανεπιστήμιο. Ἀπὸ τὸ 2007 εἶναι πρωτοβάθμιος Καθηγητὴς τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γραμματείας στὸ Τμῆμα Ἀρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας τοῦ Ἰονίου Πανεπιστημίου, ὅπου ὑπηρετεῖ ἀπὸ τὸ 1989. Διευθύνει τὸ Ἐργαστήριο Τεκμηρίωσης Ἱστορικῆς καὶ Πολιτιστικῆς Κληρονομιᾶς. Εἶναι συγγραφέας τῶν βιβλίων: Anthropologie de la comédie grecque ancienne (διδ. διατριβή, Montpellier 1989), ἐκδ. Ἀναστασάκης, Ἀθήνα 1990 Ὁ φιλόγελως Ἀριστοφάνης, ἐκδ. Καρδαμίτσα, Ἀθήνα 1994· Θεατρικὲς πα­ραστάσεις στὴν ἀρχαία Κέρκυρα. Ἵδρυση τῶν Διονυσίων, ἐκδ. Καρδαμίτσα, Ἀθήνα 1996· Τοπικὴ Ἱστορία Γ΄ Γυμνασίου. Βιβλίο ἐκπαιδευτικοῦ (ἀπὸ κοινοῦ μὲ τὸν Καθηγητὴ Σπῦρο Ἀσωνίτη), ἐκδ. Ο.Ε.Δ.Β., Ἀθήνα 2006·Προσεγγίσεις στὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ παιδεία. Ἀπὸ τὸν Ὅμηρο ὣς τὸν Ἰσο­κράτη, ἐκδ. Καρδαμίτσα, Ἀθήνα 2007· Ἡ μεθοδολογία τῆς ἐπιστημονικῆς ἔρευνας στὶς ἀνθρωπιστικὲς ἐπιστῆμες, 2η ἔκδοση ἀναθεωρημένη, μὲ προσθῆκες καὶ διορθώσεις, ἐκδ. Καρδαμίτσα, Ἀθήνα 2016. Ἔχει ἐπιμεληθεῖ τὴν ἔκδοση τῶν συλλογικῶν τόμων: Κέρκυρα. Ἐγχειρίδιο Τοπικῆς Ἱστορίας, ἐκδ. Παιδαγωγικὸ Ἰνστιτοῦτο, Ἀθήνα 2000· Ἑλληνικὴ παρουσία στὴν Κάτω Ἰταλία καὶ Σικελία, Πρακτικὰ Διεθνοῦς Συνεδρίου, ἐκδ. Ἀπόστροφος, Κέρκυρα 2000· Ἀττικὴ κωμωδία. Πρόσωπα καὶ προ­σεγγίσεις (ἐπιμ. ἀπὸ κοινοῦ μὲ τὸν Καθηγητὴ Ἀ.Γ. Μαρκαντωνᾶτο), ἐκδ. Gutenberg, Ἀθήνα 2011. Ἐπίσης, ἔχει ἐκπονήσει σειρὰ μελετῶν σχετικὰ μὲ ποικίλα ἀρχαιογνωστικὰ θέματα καὶ ἔχει συμμετάσχει μὲ ἀνακοινώσεις σὲ ἑλληνικὰ καὶ διεθνῆ συνέδρια. Στὰ ἐπιστημονικά του ἐνδιαφέροντα περιλαμβάνονται ἡ Ἀρχαία Ἑλληνικὴ Λογοτεχνία, ἡ Ἀττικὴ Κωμωδία, ἡ Ἀνθρωπολογία τῆς Ἀρχαίας Ἑλλάδας, ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπιγραφικὴ καὶ ἡ Ἀρχαία Ἑλληνικὴ Θρησκεία
gergatsoulis
Καθηγητής, Πληροφορική με έμφαση στις Βάσεις Δεδομένων και τη διαχείριση Μεταδεδομένων
Γεννήθηκε στην Κάρπαθο το 1961. Σπούδασε Φυσική (Πανεπιστήμιο Αθηνών 1983) και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στον Ηλεκτρονικό Αυτοματισμό (Πανεπιστήμιο Αθηνών 1986). Αναγορεύτηκε διδάκτορας Πληροφορικής (Πανεπιστήμιο Αθηνών 1994) έχοντας εκπονήσει τη διδακτορική του διατριβή με υποτροφία στο Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.& Τ.) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». Εργάστηκε στο Ι.Π.&Τ. του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» ως συνεργαζόμενος ερευνητής, ενώ δίδαξε επί σειρά ετών ως συμβασιούχος στα τμήματα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιά, στο τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας και στο Γενικό Τμήμα Μαθηματικών του ΤΕΙ Πειραιά
Καθηγητής, Βιβλιολογία – Βιβλιογραφία
Γεννήθηκε το 1956 στο Καστρί της ορεινής Κυνουρίας· εκεί τελείωσε και το εξατάξιο Γυμνάσιο. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών κλασική φιλολογία και από το 1980 στράφηκε προς την Βιβλιογραφία, την Ιστορία του Βιβλίου και τη Νεοελληνική Ιστορία. Δίδαξε για δύο δεκαετίες σε δημόσια λύκεια, εκπόνησε διδακτορική διατριβή στο Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου και από το 2003 διδάσκει μαθήματα σχετικά με το βιβλίο ως υλικό αντικείμενο στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας.
Καθηγητής, Σημασιολογική Επεξεργασία της Πληροφορίας
Γεννήθηκε στην Κέρκυρα το 1961, σπούδασε Φυσικές Επιστήμες στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1985), και πήρε διδακτορικό τίτλο σπουδών στην Πληροφορική (2003) από το Πανεπιστήμιο Πειραιά. Κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών έχει διδάξει αυτοδυνάμως μαθήματα στα γνωστικά αντικείμενα της Επιστήμης της Πληροφόρησης και των Τεχνολογιών της Πληροφορίας σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Ιονίου Πανεπιστημίου. Είναι κύριος αρθρογράφος και συν-αρθρογράφος 40 δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδρίων
Καθηγητής, Βιβλιομετρία
O Σώζων Παπαβλασόπουλος είναι Καθηγητής στον τομέα της Βιβλιομετρίας στο Τμήμα Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Έλαβε το πτυχίο του Μαθηματικού από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το (1978), Το μεταπτυχιακό δίπλωμα του (M. Sc) από το πανεπιστήμιο Brunel του Λονδίνου (1980) και το διδακτορικό του δίπλωμα από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο (2007). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την Ιατρική Πληροφορική, το Σημασιολογικό Ιστό-μεταδεδομένα, την Στατιστική, τα Κοινωνικά Δίκτυα και την Αναγνώριση Προτύπων. Ο Δρ Παπαβλασόπουλος έχει συμμετάσχει σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ελλάδα ή την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Είναι μέλος διαφόρων τεχνικών επιτροπών και ομάδων εργασίας με το θέματα που σχετίζονται με Βιβλιομετρία και Στατιστική. Είναι μέλος της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, του Ελληνικού Στατιστικού Ινστιτούτου και της Ελληνικής Εταιρείας Πληροφορικής
Καθηγητής, Ιστορία του Νεοελληνικού Κράτους και των Θεσμών του
Ο Διονύσιος Μοσχόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1956. Πραγματοποίησε τις προπτυχιακές σπουδές του στο Πανεπιστήμιο Αθηνών απ' όπου έλαβε πτυχίο Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών και πτυχίο Νομικής. Ακολούθως σπούδασε ιστορία στο Πανεπιστήμιο Πάνθεον-Σορβόννη (Παρίσι), και έλαβε το μεταπτυχιακό (DEA) και διδακτορικό του δίπλωμα (Doctorat nouveau regime). Υπηρέτησε αρχικά ως Λέκτορας και εν συνεχεία ως Επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου κατά την περίοδο 1995-2007. Έχει διδάξει σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Επίσης έχει εργαστεί ως μέλος Σ.Ε.Π. (Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό) στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Έχει συνεργαστεί σε ποικίλα ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα. Είναι μέλος της Ομάδας Ιστορίας της Διοίκησης του Διεθνούς Ινστιτούτου Διοικητικών Επιστημών. Έχει δημοσιεύσει μελέτες για την ιστορία της δημόσιας διοίκησης και των θεσμών του νεοελληνικού κράτους, την ιατρική ιστορία των Ιόνιων νησιών, τους πολιτικούς κρατούμενους του εμφυλίου πολέμου (1946D1949), την ιστορία της εκπαίδευσης, την διοικητική πληροφορία κα. Από τον Ιούλιο του 2012 υπηρετεί εκ νέου ως μόνιμος Επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου και διδάσκει το γνωστικό αντικείμενο "Ιστορία του Νεοελληνικού Κράτους και των Θεσμών του". H πρόσφατη έρευνά του αναφέρεται στον θεσμό του όρκου στην υπηρεσία και στο φαινόμενο της πολιτικής βίας στο ελληνικό κράτος.
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πολιτική και Εκδοτική του Βιβλίου - Διευθύντρια του ΠΜΣ του ΤΑΒΜ «Διαχείριση και ανάδειξη πολιτιστικής πληροφορίας»
Γεννήθηκε στη Αθήνα. Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας, ΕΚΠΑ, και εκπόνησε διδακτορική διατριβή για το έντυπο ελληνικό βιβλίο στο τμήμα Ιστορίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Η πιο πρόσφατη μονογραφία της εκδόθηκε το 2017: Banou, Christina (2017), Re-inventing the Book. Challenges from the Past for the Publishing Industry, Foreword by Angus Phillips, Cambridge – Oxford: Elsevier - Chandos Publishing. Είναι συγγραφέας τριών μονογραφιών για την εκδοτική βιομηχανία, έχει επιμεληθεί επιστημονικά δυο εκδόσεις, και έχει δημοσιεύσει άρθρα σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά. Έχει συμμετάσχει σε διεθνή συνέδρια. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά της περιλαμβάνουν τη σύγχρονη εκδοτική βιομηχανία του βιβλίου, την πολιτική βιβλίου, την αισθητική των εκδόσεων, την εικονογράφηση και διακόσμηση του βιβλίου, την ιστορία του βιβλίου, την ιστορία της τέχνης του βιβλίου, την αναγνωστική πολιτική, και την επίδραση των νέων τεχνολογιών στην εκδοτική διεργασία και σε ειδικότερα ζητήματα εκδοτικής. Διδάσκει στο ΤΑΒΜ από το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002. Είναι διευθύντρια του ΠΜΣ του ΤΑΒΜ «Διαχείριση και ανάδειξη πολιτιστικής πληροφορίας».
Αναπληρωτής Καθηγητής, Οργάνωση και Διοίκηση υπηρεσιών Πληροφόρησης
Γεννήθηκε στη Αθήνα το 1971, σπούδασε εφαρμοσμένα μαθηματικά (1994) και εκπόνησε διδακτορική διατριβή (2000) στην διοίκηση παραγωγής στο Πανεπιστήμιο του Birmingham. Εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή με υποτροφία. Κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών έχει διδάξει αυτοδυνάμως μαθήματα στα γνωστικά αντικείμενα της διοίκησης και της διοίκησης ποιότητας σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Πανεπιστημίου Αθηνών, του ΕΑΠ και του Α-Τ.Ε.Ι. Πειραιά O Πέτρος Α. Κωσταγιόλας είναι μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής «Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών Πληροφόρησης» στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Σχολή Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Εκπόνησε το Διδακτορικό του στο Πανεπιστήμιο του Birmingham (Μεγάλη Βρετανία) με υποτροφία και το έργο του έχει δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων με υψηλό δείκτη επίδρασης. Μεταξύ άλλων είναι συν-συγγραφέας πέντε βιβλίων διοίκησης στα Ελληνικά και συγγραφέας ενός ξενόγλωσσου βιβλίου, το οποίο έχει εκδοθεί στον διεθνή επιστημονικό εκδοτικό οίκο Chandos Publishing – Elsevier και έχει επιστημονικά επιμεληθεί μεταφράσεις βιβλίων και διεθνών συλλογικών τόμων. Είναι επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Robert Gordon (Μεγάλη Βρετανία, Aberdeen), Καθηγητής – Σύμβουλος στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και Συντονιστής της Θεματικής Ενότητας ΔΜΥ50 του ΠΜΣ «Διοίκηση Μονάδων Υγείας». Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εμπίπτουν θεωρητικά και εφαρμοσμένα ζητήματα διοίκησης υπηρεσιών πληροφόρησης, διαχείρισης διανοητικών πόρων και διοίκησης ποιότητας / αξιοπιστίας, όπως επίσης και ζητήματα επιδράσεων της πληροφοριακής συμπεριφοράς στη λήψη αποφάσεων σε διάφορα περιβάλλοντα και στην ανάπτυξη υπηρεσιών πληροφόρησης.
Αναπληρωτής Καθηγητής, Μουσειολογία: σύνθεση και αξιοποίηση μουσειακών χώρων με χρήση ψηφιακής τεχνολογίας
Ο Γεώργιος Παπαϊωάννου γεννήθηκε στα Ιωάννινα. Είναι Αναπληρωτής Καθηγητής και Διευθυντής του Εργαστηρίου Μουσειολογίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα και οι πάνω από 100 δημοσιεύσεις και διεθνείς ομιλίες του αφορούν στη μουσειολογία, στην αρχαιολογία και στην πολιτισμική κληρονομιά, με έμφαση στις ψηφιακές τεχνολογίες. Αριστούχος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, έχει σπουδάσει και ειδικευτεί στο University College London (ΜΑ), στο King’s College London (διδακτορική διατριβή), στο Harvard University (ηγεσία) και στο Columbia University (διαχείριση κρίσεων). Είναι Senior Fellow της Higher Education Academy (Ηνωμένο Βασίλειο). Έχει εργαστεί ως Associate Professor in Museum Studies στο University College London στο Κατάρ (2017-2020), όπου ηγήθηκε της διαδικασίας πιστοποίησης, ώστε το εν λόγω πρόγραμμα σπουδών να γίνει το πρώτο παγκοσμίως μεταπτυχιακό πρόγραμμα μουσειακών σπουδών πιστοποιημένο από το CILIP (Chartered Institute of Library and Information Professionals). Έχει εργαστεί ως ΣΕΠ/συντονιστής θεματικών ενοτήτων για το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο από το 2007. Έχει αναπτύξει και εισαγάγει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MA in Hellenic Studies για το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Έχει εργαστεί σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα στην Αυστραλία, την Κύπρο, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ιορδανία, το Ομάν, το Κατάρ, την Ισπανία, τη Συρία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ. Έχει διευθύνει διεθνή ερευνητικά έργα και έχει βραβευμένο διοικητικό, διδακτικό και ερευνητικό έργο. Έχει οργανώσει μουσεία και εκθέσεις διεθνώς, συμπεριλαμβανομένου του Museum at the Lowest Place on Earth στην Ιορδανία. Είναι ο ιδρυτής και πρόεδρος του διεθνούς συνεδρίου Museum Big Data (http://museumbigdata.org/). Είναι κριτής και μέλος επιστημονικών επιτροπών διεθνών συνεδρίων, περιοδικών και εκδοτικών οίκων (συμπεριλαμβανομένου του Routledge), Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Σπουδών Εγγύς Ανατολής (HSNES), μέλος του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM) και μέλος της Δεξαμενής Ειδικών (Pool of Experts) της European Museum Academy.
Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια, Βιβλιοθηκονομία: Πρότυπα και συστήματα επεξεργασίας και οργάνωσης τεκμηρίων
Αποφοίτησε από τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το 1999 και εκπόνησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών απ’ όπου έλαβε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης το 2002 και Διδακτορικό Δίπλωμα το 2006. Το επιστημονικό πεδίο έρευνάς στης εστιάζει σε θέματα Υπολογιστικής Γλωσσολογίας και εφαρμογές θεματικής ανάλυσης και επεξεργασίας ηλεκτρονικών κειμένων. Το έργο της έχει δημοσιευθεί σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων και περιοδικών. Ακόμη, έχει διατελέσει ως μέλος της κριτικής και οργανωτικής επιτροπής διεθνών συνεδρίων και συμμετέχει στην επιτροπή αξιολόγησης του Προγράμματος eContentPlus της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
Αναπληρωτής Καθηγητής, Μουσειολογία: ανάδειξη αρχαιολογικών αγαθών
Πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Ludwig-Maximilian του Μονάχου εργάστηκα αρχικά ως συμβασιούχος αρχαιολόγος στο Υπουργείο Πολιτισμού (1997-2001) και στη συνέχεια στο Μουσείο Μπενάκη (2002-2013) ως ερευνητής και επιστημονικός συνεργάτης του Διευθυντή, Καθ. Άγγελο Δεληβορριά. Στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, διδάσκω ως Αναπληρωτής Καθηγητής ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων Μουσειολογίας και Αρχαιολογίας. Από το 2003 έως το 2017 ήμουν μέλος του Συμβουλευτικού Επιστημονικού Προσωπικού στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Διατελώ διευθυντής των Μουσειακών Συλλογών του Ιονίου Πανεπιστημίου (museum.ionio.gr) και του Ερευνητικού Προγράμματος Αμυκλών (amyklaion.gr), και είμαι εταίρος της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, αντεπιστέλλον μέλος του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου, μέλος του ICOM, καθώς και ιδρυτικό μέλος του «Ρωμαϊκού Σεμιναρίου». Ως Επιστημονικός Υπεύθυνος έργων ΕΣΠΑ διευθύνω έρευνες που σχετίζονται με την ανάδειξη της αρχαιολογικής κληρονομιάς μέσω νέων τεχνολογιών. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και οι δημοσιεύσεις μου αναφέρονται σε θέματα προβολής και διαχείρισης πολιτιστικής κληρονομιάς και αρχαιολογικών αγαθών, καθώς και σε ζητήματα ανάδειξης του υλικού πολιτισμού της ρωμαϊκής Ελλάδας και τη σημασία των αρχαίων ιερών διαχρονικά.
Επίκουρος Καθηγήτρια (σε άδεια έως 14/6/2017), Ελληνική Παπυρολογία
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1978. Σπούδασε Κλασική Φιλολογία στο University College του Λονδίνου και έλαβε διδακτορικό δίπλωµα στην Ελληνική Παπυρολογία από το Πανεπιστήµιο της Οξφόρδης. Έκανε µεταδιδακτορική άσκηση και ανέλαβε διδακτικά καθήκοντα στο Μόναχο (2003-2004) και την Οξφόρδη (2004-2008). Το 2009 ανέλαβε τη διδασκαλία δύο µαθηµάτων Ρωµαϊκής Ιστορίας ως διδάσκουσα Π.Δ. 407 στο Τµήµα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Παν/µιου Κρήτης, ενώ το 2010 διετέλεσε υπότροφος του Ιδρύµατος Μπότσαρη έχοντας ως βάση το Κέντρο Ελληνικής και Ρωµαϊκής Αρχαιότητος του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών. Το Νοέµβριο του 2010 εκλέχτηκε λέκτορας Ελληνικής Παπυρολογίας στο ΤΑΒ. Τα επιστηµονικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην Ελληνική Παπυρολογία και την Ιστορία της Ελληνορωµαϊκής Αιγύπτου
Επίκουρος Καθηγητής, Αρχειονομία
Ο Μανόλης Δρακάκης γεννήθηκε και ολοκλήρωσε τις βασικές του σπουδές στα Χανιά. Σπούδασε Ιστορία στο Ρέθυμνο, στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης (απόφοιτος του 1986). Συνέχισε τις σπουδές του στην Ρώμη, στις Σχολές Αρχειονομίας και Παλαιογραφίας του Βατικανού (Μεταπτυχιακά Διπλώματα 1987) και στην Βενετία (Κρατικά Αρχεία Βενετίας 1988-90). Το 2012 αναγορεύτηκε διδάκτορας της Σχολής των Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Εργάστηκε επί σειρά ετών ως Προϊστάμενος των Γενικών Αρχείων του Κράτους στο νομό Ηρακλείου (1993-2016), στη Σχολή Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης (2014-2018) και στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης (1993-2007, 2013-2015). Είναι επιστημονικός συνεργάτης (ερευνητής-εκδότης) της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ηρακλείου και της Εταιρείας Κυθηραϊκών Ιστορικών Μελετών. Τα επιστημονικά ενδιαφέροντα και οι δημοσιεύσεις του έχουν ως σημείο αναφοράς την Αρχειονομία, την Παλαιογραφία και την Ιστορία της Εκπαίδευσης και την Ιστορία της Κρήτης στην ύστερη περίοδο της βενετικής (16ος-17ος αι.) και της οθωμανικής κυριαρχίας (19ος – αρχές του 20ου αι.), με έμφαση στην έρευνα των αρχειακών πηγών. Είναι μέλος επιστημονικών εταιρειών, της Αρχειονομίας (Ε.Α.Ε.), και της Ιστορίας της Εκπαίδευσης (ΕΛ.Ε.Ι.Ε.) και της Ιστορίας της Κρήτης (Ε.Κ.Ι.Μ.).
Μόνιμη Λέκτορας, Θεσµοί Διοίκησης και Παραγωγή Αρχείων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Η Μαριέττα του Διονυσίου - Αγγέλου Μινώτου γεννήθηκε το 1964. Είναι πτυχιούχος της Σχολής Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών (1987). Απέκτησε διδακτορικό τίτλο από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών το έτος 2002. Ξεκίνησε τη διδασκαλία στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας το 2002 και το 2005 διορίστηκε Λέκτορας. Το κύριο γνωστικό της πεδίο αφορά στην ιστορική εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη δομή και λειτουργία των θεσμικών της οργάνων και στην παρουσίαση του σχετικού αρχειακού υλικού. Για τα θέματα αυτά έχει δημοσιεύσει πρόσφατα το βιβλίο: “Η Ελλάδα στο σταυροδρόμι των ευρωπαϊκών επιλογών, 1957-1959”. Η απόφαση της κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Καραμανλή για τη σύνδεση με την ΕΟΚ, (εκδόσεις Πατάκη, 2019). Παράλληλα, διδάσκει ζητήματα που αφορούν στη δημιουργία και διαχείριση αρχειακών υπηρεσιών και αρχειακού υλικού. Έχει έως τώρα διδάξει σε μεταπτυχιακά τμήματα της Ελλάδας και του εξωτερικού: Τμήμα Ιστορίας Ιονίου Πανεπιστημίου, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, British Columbia στο Βανκούβερ. Complutense στη Μαδρίτη, κ.ά. Την περίοδο 1989-2008 ήταν Προϊσταμένη του Ιστορικού Αρχείου του Ιδρύματος «Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής». Υπήρξε υπεύθυνη των τριών έργων τεκμηρίωσης και ψηφιοποίησης αρχειακού υλικού που υλοποιήθηκαν στο Ιστορικό Αρχείο του προαναφερθέντος Ιδρύματος. Διετέλεσε Διευθύντρια της Κεντρικής Υπηρεσίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Γ.Α.Κ.) από το 2009 έως τον Μάιο του 2019. Έχει επίσης διατελέσει τακτικό μέλος της Εφορείας των Γενικών Αρχείων του Κράτους, καθώς και επί μία συνεχή δεκαετία ήταν μέλος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων και Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης που μετονομάστηκε σε Συμβούλιο Βιβλιοθηκών, το οποίο αποτελεί βασικό γνωμοδοτικό όργανο του εκάστοτε Υπουργού Παιδείας. Είναι Α΄ αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ιστορικής Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος, καθώς και αντιπρόεδρος επί σειρά ετών στην Εραλδική και Γενεαλογική Εταιρεία της Ελλάδος Είναι μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου Μουσείων του Υπουργείου Πολιτισμού και έχει συμμετάσχει σε ειδικές Επιτροπές του το έτος 2020, που αφορούν στην αξιολόγηση δράσεων πολιτιστικού περιεχομένου. Συμμετέχει επίσης ενεργά ως μέλος σε Διοικητικά Συμβούλια αξιόλογων πνευματικών και πολιτιστικών φορέων της χώρας. Ενδεικτικά αναφέρονται: Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Κορίνθου, Ίδρυμα Λόντου και Μάντως Οικονομίδου, Ίδρυμα Λητώς και Άγγελου Κατακουζηνού, Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ζακύνθου. Συνδυάζει την ακαδημαϊκή δράση με την πολυετή διαχείριση διοικητικών και πολιτιστικών/επιστημονικών φορέων /θεσμών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Για τον ενεργό της ρόλο στο Διοικητικό Συμβούλιο του Διεθνούς Συμβουλίου Αρχείων/ Executive Board/International Council on Archives (2008-2012) στην προεδρία της Διεθνούς Επιτροπής Αρχείων Κοινοβουλίων και Πολιτικών Κομμάτων /Section for Archives of Parliaments and Political Parties – SPP, και στην αντιπροεδρία αυτής (2004-2008) καθώς και για το πολυεπίπεδο επιστημονικό της έργο έχει τιμηθεί με το Παράσημο της Λεγεώνας Γραμμάτων και Τεχνών από τη Γαλλική Δημοκρατία το 2016.