Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Μέλη Ε.Ε.Π. - Μέλη Ε.ΔΙ.Π. - Μέλη Ε.Τ.Ε.Π.

Ντιέγκο Ντόρια, μέλος Ε.Ε.Π.

Diego D’Oria του Filippo, γεννημένος στις 19/01/1976, σπούδασε στο Τμήμα Φιλολογίας και Ιστορίας της Ανατολικής Ευρώπης στο Πανεπιστήμιο “L’Orientale” της Νάπολης Ιταλίας, με κύρια κατεύθυνση σπουδών τη Νεοελληνική γλώσσα και φιλολογία (τετραετής κύκλος) και δεύτερη γλώσσα και φιλολογία τα Γαλλικά (τριετής κύκλος). Εκπόνησε Διδακτορική Διατριβή στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου με βαθμό «Άριστα» στις 24/10/2005. Το 2000-2001 συμμετείχε στο πρόγραμμα INTERREG II με αντικείμενό του τις μεταφράσεις και διερμηνείες από τα Ελληνικά στα Ιταλικά και από τα Ιταλικά στα Ελληνικά για ερευνητικούς σκοπούς του Ιονίου Πανεπιστημίου. Διατελεί εκπρόσωπος των μελών Ε.Ε.Π. στην Ακαδημαϊκή Σύγκλητο του Ι.Π από 01/12/2017 έως 30/11/2019. Σήμερα εργάζεται ως μόνιμος δημόσιος λειτουργός καταλαμβάνοντας οργανική θέση στην κατηγορία Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, που εδρεύει στην Κέρκυρα. Διδάσκει Νεοελληνική Λογοτεχνία, Ιταλικά Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV.

e-mail: miludoria@yahoo.gr

τηλ. 2661087449

Δημήτριος Μεταλληνός, μέλος Ε.ΔI.Π.

Ο Δημήτριος Γ. Μεταλληνός γεννήθηκε στην Αθήνα, έζησε στη Γερμανία και περάτωσε την εγκύκλιο παιδεία στο Ν. Ψυχικό (Αθήνα). Πτυχιούχος της Γερμανικής Φιλολογίας και της Θεολογίας από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εξειδικεύθηκε στη νεότερη ελληνική και ευρωπαϊκή ιστορία στο «Κέντρο Ελληνικών και Βυζαντινών Σπουδών» του Πανεπιστημίου της Ν. Υόρκης (Η.Π.Α.). Διδάκτορας του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Υπηρετεί ως μέλος Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, θεραπεύοντας το γνωστικό αντικείμενο: «Οργάνωση και Τεκμηρίωση Αρχείων». Από το Ακαδημαϊκό Έτος 2011-2012, διδάσκει μαθήματα της κατεύθυνσης «Αρχειονομία» και μαθήματα Ιστορίας Γενικής Παιδείας. Έχει συγγράψει μονογραφίες, μελέτες και επιστημονικά άρθρα, έχει συμμετάσχει σε συνέδρια, ενώ παράλληλα εργάζεται ως ερευνητής σε ελληνικά, βρετανικά και γερμανικά αρχεία.

e-mail: dmetal@ionio.gr

τηλ. 2661087454

Αλεξάνδρα Καββαδία, μέλος Ε.ΔI.Π.

Η Αλεξάνδρα Καββαδία γεννήθηκε στην Κέρκυρα. Είναι απόφοιτη του Τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών με τίτλο: «Ιστορία και Τεκμηρίωση» του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Είναι υποψήφια διδάκτορας στο γνωστικό αντικείμενο σπουδών: Αρχειονομία» του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Υπηρετεί ως μέλος του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, όπου θεραπεύει το γνωστικό αντικείμενο: «Διαχείριση Αρχείων Νομικού και Ιστορικού Ενδιαφέροντος και Εφαρμογές Δικαίου». Διδάσκει μαθήματα της κατεύθυνσης «Αρχειονομία» και μαθήματα Διαχείρισης Τεκμηρίων Πολιτισμικής Κληρονομιάς και Εφαρμογών Δικαίου. Έχει συγγράψει επιστημονικές μελέτες και εργασίες, δημοσιευμένες σε επιστημονικά περιοδικά και έχει μετάσχει με εισηγήσεις σε τοπικά και διεθνή συνέδρια.

e-mail: lavra@ionio.gr

τηλ. 2661087417

Ελευθέριος Καλόγερος, μέλος Ε.ΔI.Π.

Ο Ελευθέριος Καλόγερος ανήκει στο Εργαστηριακό διδακτικό προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου με εφαρμοσμένο/διδακτικό έργο στην Πληροφορική από το Δεκέμβριο του 2009. Διδάσκει εργαστηριακά μαθήματα για Πληροφορική, Βάσεις δεδομένων, Μεταδεδομένα, Ψηφιακές βιβλιοθήκες, Συστήματα οργάνωσης γνώσης και εικονικά Μουσεία. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2004) και έχει μεταπτυχιακό στην Πληροφορική από το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου (2009) και αυτή τη περίοδο είναι υποψήφιος διδάκτορας στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Είναι μέλος της Ομάδας Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριακών Συστημάτων που είναι μέρος του Εργαστηρίου Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης του Ιονίου Πανεπιστημίου. Η ερευνητική του δραστηριότητα περιλαμβάνει θέματα που σχετίζονται με το Σημασιολογικό Ιστό, τα Διασυνδεδεμένα δεδομένα, την Αναπαράσταση Γνώσης, Μεταδεδομένα, Επεξεργασία Μεγάλου Όγκου Δεδομένων σε Περιβάλλοντα Υπολογιστικού Νέφους.

Ιστοσελίδα: https://users.ionio.gr/~kalogero

e-mail: kalogero@ionio.gr

τηλ. 2661087446

Ονούφριος Παυλογιάννης, μέλος Ε.ΔI.Π.

Ο Ονούφριος - Σπυρίδων Παυλογιάννης είναι πτυχιούχος του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και διδάκτωρ Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Ειδικεύεται σε θέματα Ιστορίας, Μεθοδολογίας και Τεκμηρίωσης Αθλητικών, Κινητικών και Σωματικών Δραστηριοτήτων, Διαχείρισης και Ιστορίας Πολιτισμικών Αγαθών και Ιστορίας. Σήμερα υπηρετεί ως μέλος ΕΔΙΠ του τμήματος ΤΑΒΜ του Ιονίου Πανεπιστημίου, όπου διδάσκει μαθήματα του φάσματος της Ιστορίας και Διαχείρισης Πολιτισμού, της Ιστορίας και της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας. Κατά το παρελθόν έχει διδάξει σε προπτυχιακό και σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, έχει υπηρετήσει σε θέσεις ευθύνης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση [Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων, Διευθυντής Σχολικής Μονάδας, Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων] και είχε την οργανωτική και επιστημονική ευθύνη συναντήσεων, ημερίδων και συνεδρίων. Πολλές εργασίες του έχουν δημοσιευθεί σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά και έχουν παρουσιασθεί σε επιστημονικά συνέδρια, ενώ το συγγραφικό του έργο εστιάζεται κυρίως σε θέματα ιστορίας και αγωγής των σπορ, της υγείας και της διατροφής καθώς και σε ζητήματα ιστορίας και διαχείρισης πολιτισμικών τεκμηρίων.

e-mail: apavlo@ionio.gr

τηλ. 2661087420

Χαρίκλεια Ζαρβαλά, μέλος Ε.Τ.Ε.Π.

e-mail: -

τηλ. -