Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Διοικητικό προσωπικό

Στο Τμήμα μας προσφέρουν τις υπηρεσίες τους οι ακόλουθοι:

 

Μαυρωνά Μαρία, Προϊσταμένη Γραμματείας, τηλ.: 2661087423, email: maurona@ionio.gr

Γάτσου Γεωργία,  Διοικητική Υπάλληλος Γραμματείας τηλ.: 2661087406, 2661087418, email: gatsou@ionio.gr

Τσιώλης Σπυρίδων Διοικητικός Υπάλληλος (Βοηθητικό Προσωπικό), τηλ.: 2661087437