Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Διοικητικό προσωπικό

Στο Τμήμα μας προσφέρουν τις υπηρεσίες τους οι ακόλουθοι (Προσθέστε τον κωδικό Κέρκυρας: 26610):

 

Αρβανάκος Βασίλης Προϊστάμενος Γραμματείας 87423, 87433 vassilis@ionio.gr

Μαυρωνά Μαρία Γραμματέας 87406, 87433, 87418 maurona@ionio.gr

Τσιώλης Σπυρίδων Διοικ. Υπάλληλος 87437