Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Υγειονομικοί Υπεύθυνοι COVID-19

Οι Υγειονομικοί Υπεύθυνοι COVID-19 για το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας

Εμμανουήλ Δρακάκης, Επίκουρος Καθηγητής, τακτικό μέλος, mdrakakis@ionio.gr, 26610-87444
Γεώργιος Παπαϊωάννου, Αναπληρωτής Καθηγητής, αναπληρωματικό μέλος, gpapaioa@ionio.gr, 26610-87403