Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 4 October 2021

Προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής/Δικαιολογητικά/Πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι όλων των ανωτέρω κατηγοριών, θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά από 1 έως και 15 Νοεμβρίου 2021, στη Γραμματεία του Τμήματος (στο e-mail : archei@ionio.gr) τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Αίτηση του ενδιαφερομένου.
β) Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, στην έδρα του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Μουσειολογίας στην Κέρκυρα, κατά το χρονικό διάστημα από 1 έως και 20 Δεκεμβρίου 2021.

Οι ακριβείς ημερομηνίες θα ανακοινωθούν τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την εξέταση του πρώτου μαθήματος.

Oι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης, στις αίθουσες του κτιρίου του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας , Ιωάννου Θεοτόκη 72, στην Κέρκυρα και θα τηρηθούν όλοι οι απαραίτητοι κανόνες υγιεινής, στο πλαίσιο της αποφυγής της μετάδοσης του Covid-19.

Η πραγματοποίηση των εξετάσεων θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά διά ζώσης, σύμφωνα με τα υγειονομικά μέτρα που ισχύουν για την προστασία της δημόσιας υγείας και τον περιορισμό του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να επισκέπτονται καθημερινά την ιστοσελίδα του Τμήματος προκειμένου να ενημερωθούν έγκαιρα.

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση με όλες τις αναλυτικές οδηγίες διεξαγωγής των κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδ.έτους 2021-2022

Εκ τη Γραμματείας του Τμήματος

Publishing date
-