Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 1 October 2021

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Πληροφ. : Δώρα Γκιτσιάλη
26610-87418
Κέρκυρα, 1/10/2021

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν ΩΣ Η
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

«Διαχείριση και Ανάδειξη Πολιτιστικής Πληροφορίας»
ακαδ.έτους 2020-2021

Για όσους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ακαδ.έτους 2020-2021 δεν έχουν καταθέσει ακόμη τη δήλωση του θέματος της διπλωματικής τους εργασίας, δίδεται παράταση προθεσμίας, έως και την Πέμπτη το μεσημέρι 07-10-2021.

Προσοχή: οι φοιτητές, οι οποίοι οφείλουν μάθημα, δεν μπορούν να δηλώσουν θέμα διπλωματικής.

Στην αίτηση, πρέπει να αναφέρονται το θέμα, η θεματική περιοχή και μια σύντομη περίληψη, και βέβαια ο/η επιβλέπων/επιβλέπουσα καθηγητής/καθηγήτρια.

Όλοι οι διδάσκοντες έχουν δικαίωμα να αναλάβουν την επίβλεψη διπλωματικών εργασιών. Σύμφωνα με τον κανονισμό (άρθρο, 14, παρ. 6), κάθε διδάσκων έχει δικαίωμα να αναλάβει έως και τρεις (3) εργασίες.
Επισυνάπτεται το έντυπο δήλωσης
Οι δηλώσεις να αποσταλούν ηλεκτρονικά στο email :
archei@ionio.gr

Από την Γραμματεία του Τμήματος

Publishing date
-