Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 1 October 2021

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα, τηλ. (26610)87445-87418, e-mail : archei@ionio.gr
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αρμόδια Υπάλληλος : Γ.Γάτσου

Κέρκυρα, 01/10/202021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται οι φοιτητές που θα αναλάβουν Πτυχιακή Εργασία να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος από :

01-10-2021 έως και 30-11-2021

Οι αιτήσεις θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο e-mail:
archei@ionio.gr,

Μέσα στην παραπάνω προθεσμία θα υποβάλλονται και οι αιτήσεις για αλλαγή θέματος και επόπτη πτυχιακών εργασιών που έχουν υποβληθεί σε προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος.
Επισυνάπτονται : η αίτηση υποβολής θέματος πτυχιακής εργασίας & και η αίτηση αλλαγής θέματος ή επόπτη πτυχιακής εργασίας.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Publishing date
-