Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 24 September 2021

Παρακαλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που δεν έχουν ολοκληρώσει την συγγραφή της διπλωματικής τους εργασίας να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος αίτηση παράτασης διάρκειας των σπουδών για ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο έως και την Τρίτη 28/9/2021 το μεσημε΄ρι.

Οι αιτήσεις θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο archei@ionio.gr
Επισυνάπτεται η φόρμα της αίτησης.

Publishing date
-