Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by gatsou on 21 September 2021

Καλούνται οι εξετασθέντες/είσες φοιτητές/φοιτήτριες για το ΠΜΣ «Διαχείριση και Ανάδειξη Πολιτιστικής Πληροφορίας» σε προσωπική συνέντευξη την Τετάρτη 22/9/2021 (με εξ αποστάσεως μέσα, μέσω της πλατφόρμας zoom) κατά αλφαβητική σειρά, ως ακολούθως:
8.45: ΓΙΑ-ΙΣΕ
9.00: ΚΑΛ-ΚΡΑ
9.15: ΚΡΥ-ΜΕΤ
9.30: ΜΙΚ-ΝΑ
9.45: ΝΕΔ-ΝΟΥ
11.30: ΞΑΝΘ-ΠΡΕ
11.45: ΡΑΦ-ΤΣΑ
12.00: ΦΕΓ-ΧΥΤ
Η χρήση κάμερας κατά την συνέντευξη είναι υποχρεωτική. Επίσης, πρέπει να αναγράφεται το όνομα και το επώνυμο του/της υποψηφίου/υποψηφίας κατά τη διάρκεια της σύνδεσης.
Παρακαλούνται οι εξεταζόμενοι/ες να συνδεθούν λίγο νωρίτερα από την oρισθείσα ώρα.
Στοιχεία σύνδεσης:
https://ionio-gr.zoom.us/j/95828452563?pwd=OFVHZ1I4TllSZjNmMHdhbGRiVno1…
Meeting ID: 958 2845 2563
Passcode: 619565

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Publishing date
-