Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 15 September 2021

Κέρκυρα, 15/9/2021

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Μέτρα πρόληψης και προστασίας τα οποία θα ληφθούν κατά την διεξαγωγή της εισαγωγικής γραπτής εξέτασης στο ΠΜΣ 2021-2022 στις 20-09-2021

Α. Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική,

Β. Σύμφωνα με την ΚΥΑ 55400/12-9-2021 (Β’ 4206), η διεξαγωγή των εξετάσεων «πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους της υπό στοιχεία 94102/Ζ1/29-7-2021 ΚΥΑ (Β’3483)». Συνεπώς, όπως ορίζεται στο ανωτέρω: «Η διά ζώσης διεξαγωγή των εξετάσεων προϋποθέτει την κατοχή: α) είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού, β) είτε πιστοποιητικού νόσησης, γ) είτε βεβαίωσης διενέργειας αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test), δ) είτε βεβαίωσης διενέργειας rapid test, ε) είτε βεβαίωσης διενέργειας μοριακού ελέγχου PCR, από φοιτητές, μέλη ΔΕΠ και όσους εμπλέκονται στην εξεταστική διαδικασία καθώς και την εφαρμογή όλων των προβλεπόμενων μέτρων πρόληψης και προστασίας από τον κορωνοιό».
Για την εξέταση, ισχύουν τα οριζόμενα από την νομοθεσία έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας λόγω της πανδημίας.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι/ες για το ΠΜΣ «Διαχείριση και ανάδειξη πολιτιστικής πληροφορίας» να βρίσκονται στον χώρο των εξετάσεων τη Δευτέρα 20/9/2021, ώρα 9.30, με τα ανωτέρω πιστοποιητικά/βεβαιώσεις.

Aπό την Γραμματεία του Τμήματος

Publishing date
-