Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 27 August 2021

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ

Κέρκυρα, 27/8/2021

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΑΒΜ ΣΤΗΝ
ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Σας ενημερώνουμε ότι δίδεται παράταση της προθεσμίας για τις δηλώσεις συμμετοχής των φοιτητών στις εξετάσεις των οφειλόμενων μαθημάτων τους, για την εξεταστική Σεπτεμβρίου.
Η διαδικασία αυτή θα πραγματοποιηθεί, όπως ήδη γνωρίζετε μέσω σχετικής εφαρμογής (αντί του exams.ionio.gr) η οποία βρίσκεται ενσωματωμένη στον νέο ΠΣ Γραμματείας, https://dias.ionio.gr , με δήλωση πρόθεσης συμμετοχής φοιτητών στην εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου για το ακ.έτος 2020/2021.
Καταληκτική περίοδος υποβολής των δηλώσεων : Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου 2021.
Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής καμμία δήλωση δεν θα γίνεται δεκτή.
Παρακαλούμε τους φοιτητές που δεν έχουν δηλώσει τα οφειλόμενα μαθήματα, στην χειμερινή ή στην εαρινή περίοδο των δηλώσεων μέσα στο gramweb, να αποστείλουν μήνυμα στο archei@ionio.gr με τα μαθήματα που πρέπει να δηλωθούν, ώστε να μεριμνήσει σχετικά η Γραμματεία του Τμήματος . Αφού δηλωθούν τα μαθήματα από τη Γραμματεία, υποχρέωση κάθε φοιτητή είναι να πραγματοποιήσει τη δήλωση πρόθεσης συμμετοχής στην εξέταση του μαθήματος.
Στον παρακάτω σύνδεσμο Οδηγίες προς Φοιτητές -Δήλωση Συμμετοχής στις Εξετάσεις υπάρχουν σύντομες οδηγίες για τη δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις εφόσον έχετε κάνει Είσοδο (login) στη θυρίδα σας στο https://dias.ionio.gr
Σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος σύνδεσης σας στο σύστημα μπορείτε να απευθύνεστε στο student_webportal@ionio.gr .

Καλή επιτυχία και καλή ακαδημαϊκή χρονιά !
Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Publishing date
-