Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 24 August 2021

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Πληροφ. : Γεωργία Γάτσου
26610-87418
Κέρκυρα, 24/8/2021

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν ΩΣ Η
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

«Διαχείριση και Ανάδειξη Πολιτιστικής Πληροφορίας»
ακαδ.έτους 2020-2021

Δίδεται παράταση για την κατάθεση των δηλώσεων θεμάτων διπλωματικών εργασιών των μεταπτυχιακών φοιτητών του ΠΜΣ «Διαχείριση και Ανάδειξη Πολιτιστικής Πληροφορίας» ακαδ.έτους 2020-2021, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το Β΄ εξάμηνο σπουδών του προγράμματος, έως και την Παρασκευή 1η Οκτωβρίου.

Προσοχή: οι φοιτητές, οι οποίοι οφείλουν μάθημα, δεν μπορούν να δηλώσουν θέμα διπλωματικής.

Στην αίτηση, πρέπει να αναφέρονται το θέμα, η θεματική περιοχή και μια σύντομη περίληψη, και βέβαια ο/η επιβλέπων/επιβλέπουσα καθηγητής/καθηγήτρια.

Όλοι οι διδάσκοντες έχουν δικαίωμα να αναλάβουν την επίβλεψη διπλωματικών εργασιών. Σύμφωνα με τον κανονισμό (άρθρο, 14, παρ. 6), κάθε διδάσκων έχει δικαίωμα να αναλάβει έως και τρεις (3) εργασίες.
Επισυνάπτεται η φόρμα της δήλωσης.
Οι δηλώσεις να αποσταλούν ηλεκτρονικά στα emails :
yannadimitriou@gmail.com & archei@ionio.gr

Από την Γραμματεία του Τμήματος

Publishing date
-