Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 24 August 2021

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ

Κέρκυρα, 24/8/2021

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

«Οι φοιτητές/φοιτήτριες του ΠΜΣ «Διαχείριση και ανάδειξη πολιτιστικής πληροφορίας» ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, οι οποίοι οφείλουν μαθήματα για την εξεταστική του Σεπτεμβρίου, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τους διδάσκοντες/τις διδάσκουσες των μαθημάτων».

Από την Γραμματεία του Τμήματος

Publishing date
-