Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by kalogero on 23 August 2021

Η υποψήφια Διδάκτωρ Α. Δρακοπούλου, στο πλαίσιο των συμβατικών της υποχρεώσεων επικουρικού διδακτικού έργου, θα είναι διαθέσιμη για υποστήριξη φοιτητών/τριών στο πλαίσιο των μαθημάτων «Γλώσσες Σημειοθέτησης», «Εισαγωγή στα Μεταδεδομένα», και «Ταξινομικά Συστήματα» εν όψει της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου 2021.

Οι ώρες γραφείου κατά τον μήνα Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2021 είναι κάθε εργάσιμη ημέρα και σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

9:00 – 11:00: Γλώσσες Σημειοθέτησης
11:00 – 13:00: Εισαγωγή στα Μεταδεδομένα
13:00 – 14:00: Ταξινομικά Συστήματα

Οι συναντήσεις θα γίνονται διαδικτυακά μετά από επικοινωνία με την κ. Δρακοπούλου στο email της l19drak@ionio.gr

Τα μαθήματα εντάσσονται στο πλαίσιο του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 της Απόφασης 28727/Ζ1 (ΦΕΚ 1017/16.03.2021, τ. Β΄), στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ΑΕΙ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Από τη Γραμματεία του ΤΑΒΜ