Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 23 July 2021

Πλήρωση μιας θέσης μέλους Δ.Ε.Π. στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, στη βαθμίδα του Eπίκουρου Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο «Αρχειονομία: Συγκρότηση και Διαχείριση Ενεργών Ψηφιακών Αρχείων».

Το Εκλεκτορικό Σώμα αφού συγκροτήθηκε με την από 12 Ιουλίου 2021 απόφαση της 19ης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, για την πλήρωση μιας θέσης μέλους Δ.Ε.Π. στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου στη βαθμίδα του Eπίκουρου Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο «Αρχειονομία: Συγκρότηση και Διαχείριση Ενεργών Ψηφιακών Αρχείων», θα προσέλθει σε πρώτη συνεδρίαση την Πέμπτη 29 Ιουλίου 2021 και ώρα 09.30 μ.μ., στην αίθουσα τηλεδιασκέψεων του Ιονίου Πανεπιστημίου (αίθουσα συνεδριάσεων, Ιωάννου Θεοτόκη 72, Κέρκυρα), με το ακόλουθο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Ορισμός τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την πλήρωση μιας θέσης μέλους Δ.Ε.Π. στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο «Αρχειονομία: Συγκρότηση και Διαχείριση Ενεργών Ψηφιακών Αρχείων».

Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την επόμενη ημέρα Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021 και ώρα 09:30 μ. στον ίδιο χώρο με το ίδιο θέμα ημερήσιας διάταξης.

Publishing date
-