Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by gatsou on 21 July 2021

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας προκηρύσσει θέσεις πλήρους και μερικής φοίτησης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Επιχειρηματικότητας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού, το οποίο οδηγεί στην απονομή ομότιτλου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Master's Degree in European Policies on Youth, Entrepreneurship, Education and Culture).
Για σχετικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να ανατρέξουν απευθείας στο φορέα έκδοσης του συνημμένου εγγράφου.

Publishing date
-
Attachment