Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 8 July 2021

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ

Κέρκυρα, 8/7/2021

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Υποστήριξη φοιτητών σε μαθήματα Μεταδεδομένων και Ταξινόμησης, μέσω φροντιστηριακών μαθημάτων από την υποψήφια διδάκτορα Α. Δρακοπούλου

Η υποψήφια Διδάκτωρ Α. Δρακοπούλου, στο πλαίσιο των συμβατικών της υποχρεώσεων επικουρικού διδακτικού έργου, θα είναι διαθέσιμη για υποστήριξη φοιτητών/τριών στο πλαίσιο των μαθημάτων «Γλώσσες Σημειοθέτησης», «Εισαγωγή στα Μεταδεδομένα», και «Ταξινομικά Συστήματα» εν όψει της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου 2021.

Οι ώρες γραφείου κατά τον μήνα Ιούλιο 2021 είναι κάθε εργάσιμη ημέρα και σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:
Ιούλιος.

9:00 – 11:00: Γλώσσες Σημειοθέτησης
11:00 – 13:00: Εισαγωγή στα Μεταδεδομένα
13:00 – 14:00: Ταξινομικά Συστήματα

Οι συναντήσεις θα γίνονται διαδικτυακά μετά από επικοινωνία με την κ. Δρακοπούλου στο email της l19drak@ionio.gr

Για το πρόγραμμα των μηνών Αυγούστου και Σεπτεμβρίου θα εκδοθούν έγκαιρα σχετικές ανακοινώσεις.

Τα μαθήματα εντάσσονται στο πλαίσιο του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 της Απόφασης 28727/Ζ1 (ΦΕΚ 1017/16.03.2021, τ. Β΄), στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ΑΕΙ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Από τη Γραμματεία του ΤΑΒΜ

Publishing date
-