Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 1 March 2021

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αρμόδια Υπάλληλος : Γεωργία Γάτσου
Κέρκυρα, 1/03/2021

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Δίδεται παράταση προθεσμίας των ηλεκτρονικών δηλώσεων μαθημάτων στους φοιτητές του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας τις οποίες καλούνται να υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση :

http://gram-web.ionio.gr/unistudent

αποκλειστικά έως και 10/03/2021.

Τονίζουμε ότι, μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας καμία δήλωση δεν θα γίνεται δεκτή .Όποιος φοιτητής παραλείψει να δηλώσει τα μαθήματα στα οποία επιθυμεί να εξεταστεί δεν θα συμμετέχει στις εξετάσεις.

Yπενθυμίζουμε σε όλους τους φοιτητές ότι για να μπορέσουν να παρακολουθήσουν ένα μάθημα και να εξεταστούν σε αυτό, απαραίτητη προϋπόθεση είναι : αμέσως μετά την υποβολή της δήλωσης μαθημάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://gram-web.ionio.gr/unistudent να εγγράφονται απαραιτήτως στο https://opencourses.ionio.gr/ σε όλα τα μαθήματα που επιλέγουν να παρακολουθήσουν κατά το τρέχον εξάμηνο και να εξεταστούν σε αυτά στην επόμενη εξεταστική περίοδο.

(Οι φοιτητές του 3ου έτους που έχουν παραλείψει να δηλώσει κατεύθυνση θα στέλνουν πρώτα e-mail στη Γραμματεία με τη δήλωση κατεύθυνσης και μετά θα πραγματοποιούν την ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων. Αυτό ισχύει και για κάποιους φοιτητές του Ζ΄ εξαμήνου (4ο έτος) που έχουν παραλείψει να δηλώσουν κατεύθυνση).

Υπενθυμίζεται ακόμη ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να δηλώνουν εκ νέου μαθήματα στα οποία δεν εξετάστηκαν ποτέ, καθώς η δήλωση μαθημάτων δεν μεταφέρεται πλέον αυτόματα στα επόμενα εξάμηνα.

Για τους φοιτητές επί πτυχίω που οφείλουν από 5 μαθήματα και κάτω και επιθυμούν να εξεταστούν στην εξεταστική Ιουνίου 2021 σε χειμερινά μαθήματα, θα ανοίξει αποκλειστικά γι’ αυτούς το σύστημα (3) τρεις εβδομάδες πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2021 για να πραγματοποιήσουν τις δηλώσεις τους.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Publishing date
-