Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by gatsou on 17 February 2021

Υπενθυμίζουμε στους φοιτητές ότι καμία δήλωση μαθημάτων πέραν της καταληκτικής ημερομηνίας 28/02/2021 δεν θα γίνει δεκτή από τη Γραμματεία. Οι φοιτητές δεν θα γίνουν δεκτοί προς εξέταση σε μαθήματα που δεν θα έχουν δηλώσει ορθά και εμπρόθεσμα.
--Από τη Γραμματεία του ΤΑΒΜ

Publishing date
-