Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by gatsou on 13 January 2021

Αγαπητοί/ες φοιτητές/τριες,

Για διευκόλυνση της γραμματείας του Τμήματός μας, η υποβολή αιτημάτων προς διευθέτηση, όπως προσθήκες ή διορθώσεις στην δήλωση κάποιων μαθημάτων, καθώς επίσης και αιτημάτων για παροχή διευκρινήσεων και ερωτημάτων για τις επερχόμενες εξετάσεις, θα γίνεται μέχρι την Πέμπτη 14/01/2021 στις 23:30. Επισημαίνεται ότι ΔΕΝ θα γίνονται δεκτά σχετικά αιτήματα μετά την παραπάνω ημερομηνία έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η προετοιμασία τη γραμματείας για τις εξετάσεις.

Από τη Γραμματεία του ΤΑΒΜ

Publishing date
-