Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 24 November 2020

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Γραμματεία
Τηλ.: 26610 87418
Fax: 26610 87433
Kέρκυρα, 24/11/2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΝΕΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020
Σας γνωρίζουμε ότι η επόμενη τελετή ορκωμοσίας των νέων προπτυχιακών αποφοίτων του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως , με χρήση πιστοποιημένης πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης (zoom), ως εξής:
Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιο/νομίας & Μουσειολογίας

Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 10.00

Ως προς τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί , παρακαλούμε για τα εξής :

Καλούνται οι φοιτητές οι οποίοι πρόκειται να συμμετάσχουν στην προσεχή τελετή ορκωμοσίας μέσω τηλεδιάσκεψης, να συμπληρώσουν το επισυναπτόμενο έγγραφο καθομολόγησης–υπεύθυνης δήλωσης και να το αποστείλουν άμεσα στο e-mail της Γραμματείας : archei@ionio.gr

Η τελετή ορκωμοσίας μέσω τηλεδιάσκεψης ισχύει μόνο για τους προπτυχιακούς αποφοίτους. Οι μεταπτυχιακοί απόφοιτοι θα παραλάβουν τον τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών τους από την Γραμματεία του Τμήματος, ή αν επιθυμούν να πραγματοποιηθεί η απονομή του Μεταπτυχιακού τους Διπλώματος μέσα σε τελετή ορκωμοσίας, θα συμμετάσχουν σε μία επόμενη τελετή ορκωμοσίας του Τμήματος η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, δηλώνοντάς το στην Γραμματεία με αποστολή e-mail .

Επισυνάπτεται το έγγραφο καθομολόγησης-υπεύθυνης δήλωσης.

Από την Γραμματεία του Τμήματος

Publishing date
-