Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 11 November 2020

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΑΒΜ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΣ 2020-2021

Στοιχεία Επικοινωνίας για την πρακτική άσκηση φοιτητών ΤΑΒΜ
Ιδρυματικά Υπεύθυνος:
Εμμανουήλ Δρακάκης
Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Αρχειονομίας , Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Τ: 26610 87444
T: 6976720500
E: mdrakakis@ionio.gr
.........................................................................................................................

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Επίκουρη Καθηγήτρια Σοφία Στάμου, stamou@ionio.gr
..............................................................................................................................
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Ιονίου Πανεπιστημίου
Κτήριο Τμ . Ιστορίας Αρχειονομίας , Βιβλιοθηκονομίας & Μουσειολογίας , Α’ όροφος, Αρ . Γραφείου
Υποστήριξη Τμημάτων: Μαρία Κοντογιώργη
Ώρες υποδοχής φοιτητών & κοινού: Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή 13.30 15.00.
Τ: 26610 87306
E: internship@ionio.gr
Ιστότοπος
: http://dasta.ionio.gr/internship/
Facebook: Πρακτική Άσκηση Ιονίου Πανεπιστη μίου

Publishing date
-