Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by gatsou on 10 November 2020

• Για τους/τις επί πτυχίω φοιτητές/τριες
Οι επί πτυχίω φοιτητές/τριες καλούνται να εκπονήσουν απαλλακτική εργασία ακολουθώντας την εξής διαδικασία:
1) Να επιλέξουν δύο (2) επιστημονικά άρθρα που αφορούν τα επιστημονικά πεδία της Αρχειονομίας, της Βιβλιοθηκονομίας ή της Μουσειολογίας από διάφορα επιστημονικά περιοδικά ή πλατφόρμες.
2) Να αποστείλουν τα άρθρα στον καθηγητή (e-mail επικοινωνίας: stavros.kozobolis@gmail.com) έως και την Παρασκευή, 11/12/2020, ενημερώνοντας ότι επιθυμούν να εκπονήσουν απαλλακτική εργασία.
3) Αφού τα άρθρα εγκριθούν, να συντάξουν δίγλωσσο γλωσσάριο σε αρχείο excel (το πρότυπο του γλωσσαριού επισυνάπτεται) με όρους που αφορούν την Αρχειονομία, τη Βιβλιοθηκονομία και τη Μουσειολογία. Το γλωσσάριο θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 100 καταχωρήσεις.
4) Να συντάξουν μια έκθεση περίπου 400 λέξεων στα αγγλικά (σε αρχείο word), απαντώντας τα εξής ερωτήματα:
• Για ποιους λόγους επέλεξαν τα συγκεκριμένα κείμενα;
• Από ποιες πηγές;
• Ποιες δυσκολίες αντιμετώπισαν κατά την εκπόνηση του γλωσσαριού;
• Αν πιστεύουν ότι η εργασία ήταν ωφέλιμη και για ποιον λόγο.
5) Να αποστείλουν το γλωσσάριο μαζί με την έκθεση έως την καταληκτική ημερομηνία της εξεταστικής Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021.

Η εργασία θα βαθμολογηθεί με γνώμονα την αρτιότητα και την ποιότητα του γλωσσαριού, καθώς και την ποιότητα του κειμένου.

Καλή επιτυχία!

Publishing date
-