Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 5 November 2020

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Κέρκυρα, 5/11/2020

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

(Υποχρεωτικών και κατ΄ επιλογήν Υποχρεωτικών)

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΜΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Καλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας να υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση :

http://gram-web.ionio.gr/unistudent

τις δηλώσεις υποχρεωτικών και κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών μέσα στην παρακάτω προθεσμία :

Από Πέμπτη 5/11/2020 έως και Παρασκευή 13/11/2020.

Yποσημέιωση : Επιλέγεται τα τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα Υ) και ένα (1) επιλεγόμενο (Ε).

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Publishing date
-