Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 30 October 2020

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ

Κέρκυρα, 30/10/2020

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Για τις μετεγγραφές φοιτητών
Μη αντιστοίχιση ΤΑΒΜ με άλλα ΑΕΙ συναφούς αντικειμένου

Λόγω των συχνών ερωτήσεων πολλών φοιτητών σχετικά με το δικαίωμα μετεγγραφής σε κάποιο άλλο Τμήμα ΑΕΙ , σας ενημερώνουμε ότι :
Σύμφωνα με το ΦΕΚ αριθμ. 2766/7-7-2020/τ.Β΄ καταργήθηκε η αντιστοίχιση του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου με τα άλλα δυο Τμήματα ΑΕΙ με τα οποία είχε αντιστοίχιση το προηγούμενο έτος (δηλ. το Τμήμα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και το Τμήμα τους Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη).

Ως εκ τούτου , δεν υπάρχει πλέον η δυνατότητα μετεγγραφής φοιτητών του Τμήματός μας σε άλλα Τμήματα ΑΕΙ.

Εκ της Γραμματείας του Τμήματος

Publishing date
-