Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 22 October 2020

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Διαχείριση και Ανάδειξη Πολιτιστικής Πληροφορίας»

Ανακοίνωση

Το μάθημα του κ.Ε. Δρακάκη «Διαχείριση και Τεκμηρίωση Αρχειακής Πληροφορίας», θα ξεκινήσει την Δευτέρα 26/10/2020 και ώρα 18.00-21.00.

Σημείωση : Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα ενημερώνονται για τη διεξαγωγή των μαθημάτων του κ.Δρακάκη μέσω του δημιουργημένου μαθήματος στην πλατφόρμα ionio open courses και των ιδρυματικών emails τους.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Publishing date
-