Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 20 October 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται όλοι οι φοιτητές , όλων των ετών να πραγματοποιήσουν το ταχύτερο δυνατόν την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης των μαθημάτων τους, στην ηλεκτρονική διεύθυνση :
http://gram-web.ionio.gr/unistudent
Οι φοιτητές δεν θα μπορέσουν να εξεταστούν σε μάθημα που δεν θα το έχουν δηλώσει ηλεκτρονικά (όχι με αποστολή e-mail) μέσα στην καθορισμένη προθεσμία.
Καταληκτική ημερομηνία : Δευτέρα 26/10/2020

Πέραν αυτής της ημερομηνίας καμία δήλωση δεν θα γίνει δεκτή.

Από την Γραμματεία του Τμήματος

Publishing date
-